Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-11

Analys Coor: Nytt attraktivt förvärv motiverar höjd riktkurs

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Q3: god organisk tillväxt och fortsatt stark lönsamhet
Under tredje kvartalet överraskade Coor återigen med oväntat starka siffror. Omsättningen steg med nära 6 procent, varav 5 procent organisk tillväxt, till 2 428 miljoner kronor (2 297). Det justerade ebita-resultatet steg samtidigt med 8 procent till 150 miljoner (140), vilket motsvarar en marginal på 6,2 procent – väl över det finansiella målet vid 5,5 procent. Norge var det stora utropstecknet med 22 procents tillväxt och 30 procents vinsttillväxt, men det kommer reverseras under fjärde kvartalet när ett av avtalen med norska oljejätten Equinor löper ut. Det tappet (~500 Mkr på årsbasis) vägs dock mer än väl upp av Coors två stora förvärv under andra halvåret med en total årsomsättning på ~1,2 miljarder.

Nytt stort förvärv i Sverige till låga multiplar
Dagen innan niomånadersrapporten aviserade Coor ett nytt stort förvärv. Inspira, som Coor förvärvar för 380 miljoner kronor, omsätter cirka 700 miljoner kronor med en ebita-marginal på knappt 7 procent. Det ger en förvärvsmultipel på attraktiva ~8x, vilket är ungefär hälften av Coors egen värdering. Lägg därtill att synergier väntas ta ner förvärvsmultipeln till ~6x under 2023. Förvärvet ser mycket attraktivt ut och vi ser klart positivt på att ledningen fått upp förvärvstempot rejält efter en paus under det pandemityngda 2020. Skuldsättningsgraden långt under det finansiella målet ger samtidigt ledningen ett fortsatt stort utrymme för nya affärer.

Höjda prognoser och uppjusterad riktkurs till 105 kr
I spåren av ett något starkare tredje kvartal än vi räknat med, men framför allt förvärvet av Inspira justerar vi upp våra omsättnings- och vinstprognoser för i synnerhet 2022–2023. Coor kombinerar i våra ögon börsens kanske mest stabila vinsttillväxt, driven av såväl organisk tillväxt som förvärv till attraktiva multiplar, med en generös utdelningspolicy som ger en direktavkastning på omkring 5 procent. Även om Coor aldrig lär bli en typisk serieförvärvare, vilka investerarna för närvarande åsätter extremt höga värderingar för tillfället kring 30x ebita, är vår bild att marknaden fortsatt underskattar bidraget som förvärv ger till koncernens vinsttillväxt. Vår nya riktkurs på 105 kronor (90) utgår ifrån en värdering på 17 gånger ebita-resultatet  2022 och ett justerat p/e-tal på cirka 20.

Författare Analysguiden