Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-21

Analys Coor: Stabilt tillväxtbolag med direktavkastning på 7%

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av Analysguiden

Väntad marginalpress – lönsamhet nu normaliserad
Under fjärde kvartalet ökade Coors omsättning med drygt 6 procent till 3 088 miljoner kronor (2 901). Omsättningstillväxten drevs helt av förvärv och valuta, medan den organiska tillväxten var -1 procent. Det justerade ebita-resultatet minskade till 153 miljoner kronor (174), motsvarande en marginal på 5,0 procent (6,0). Sammantaget var siffrorna nära Analysguidens förväntningar med omsättningen knappt 2 procent över vår prognos och ebita-resultatet 4 procent över. Efter pandemiårens höga lönsamhet, med en ebita-marginal på 5,8– 6,2 procent under 2020–2021, innebar 2022 en normalisering till mer normala nivåer vid 5,4 procent. Den kan jämföras med 5,2–5,3 procent 2018–2019 och Coors finansiella mål vid cirka 5,5 procents ebita-marginal.

Mellanår i sikte – men stark pipeline av nya affärer
Utsikterna för Coor är i det korta perspektivet blandade. En svagare konjunktur kan innebära viss press på rörliga volymer samt att kunder vill dra ner på omfattningen i sina avtal. Exempelvis har storkunden Ericsson aviserat ett stort sparpaket och avtalet med Coor står inför omförhandling i år. Mot det ska ställas att outsourcingen av FM-tjänster bruka öka i sämre tider när bolag ser över kostnaderna. I Danmark har Coor också chans att ta hem en ny storaffär i Bygningsstyrelsens tredje etapp, värd cirka 450 miljoner kronor per år, där bolaget är en av två kvarvarande aktörer tillsammans med danska ISS. Lägg därtill att Coor i tider av lägre tillväxt alltid varit duktiga på att öka effektiviteten och i förlängningen lönsamheten. Den låga skuldsättningen kontra bolagets finansiella mål ger också ledningen utrymme att fortsätta söka nya värdeadderande förvärv. På rapportkonferensen var också vd AnnaCarin Grandin tydlig med att bolaget aktivt söker nya förvärv, något som inte ligger i våra prognoser.

Lågt ställda förväntningar skapar bra läge i aktien
Coor-aktien har utvecklats starkt efter det kraftiga kursfallet i samband med Q3-rapporten i höstas – helt i linje med vår tes om att nedgången var en överreaktion. Givet de osäkra utsikterna för 2023 är Coor ingen given vinnare i det korta perspektivet, men den höga direktavkastningen på nära 7 procent, bolagets defensiva kvaliteter och den låga värderingen ger alla stöd till aktien. På nuvarande nivåer är aktien prissatt för ~3 procents årlig utdelningstillväxt framåt, vilket i våra ögon varken speglar Coors fina historik eller långsiktiga tillväxtpotential. I spåren av bokslutet har Analysguiden gjort mindre nedjusteringar i prognoserna. På ett års sikt tar Analysguiden sikte på 80 kronor, vilket motsvarar ev/ebita ~13 respektive p/e ~ 16 på våra prognoser för 2024.

Författare Analysguiden