Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-08

Analys Coor: Stark avslutning på året

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av analysföretaget Carlsquare (före detta Jarl Securities) på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Coor är en konjunkturstabil koncern inom Facility Management. Vår DCF-värdering ger en riktkurs om 77 kronor. Den höjda utdelningen och därmed direktavkastningen är ytterligare en positiv faktor.

Coor är en nordisk tjänsteleverantör och bildades som ett dotterbolag till Skanska 1998. Under flera år har bolaget utvecklat sina tjänster och även förvärvat ett antal andra bolag för att växa i volym. Sedan mitten av 2015 har bolaget varit noterat på Stockholmsbörsen.

Bolaget rapporterade ett resultat med en imponerande nioprocentig organisk tillväxt under det fjärde kvartalet. Tillväxten i netto­omsättning för helåret blev hela sex procent tillika så den organiska tillväxten. Vi underskattade den starka tillväxten under kvartalet för de stora marknaderna. Normalt sett innebär en hög tillväxt en kortsiktig press på marginalerna, dock har bolaget till viss del lyckats kompensera detta i kvartalet genom ökad operationell effektivitet.  

Coor växer återigen i alla de nordiska länderna, där Sverige, Danmark och Finland alla växer över 10 procent organiskt i kvartalet. Samtidigt växte den norska verksamheten åter organiskt under kvartalet. En faktor som imponerar och som ligger bakom en del av det starka år som bolaget har lagt bakom sig är att så stor andel som 98 procent av de omförhandlade kontrakten förlängde sina kontrakt. Under tre årsperioden är omvandlingsgraden 89 procent.

Vi var totalt sett för negativa rörande den organiska tillväxten för det fjärde kvartalet. Detta föranleder oss till en något mer optimistisk syn på tillväxten under 2018 och vi justerar upp våra estimat för omsättning för både 2018 och 2019. Våra marginalförväntningar för det fjärde kvartalet kom in i stort sett som väntat för den justerade EBITA marginalen. Vår förväntan på 5,8 procent slogs marginellt och uppgick till 5,9 procent.

Under början av 2018 har bolaget gjort två förvärv, varav det ena i Danmark är av det större slaget. Det tillför drygt 700 miljoner kronor i omsättning per år. Det andra norska förvärvet tillför 70 miljoner.

I samband med rapporten indikerade bolaget att givet den goda utvecklingen för bolaget är man beredd för fortsatt förvärvsaktivitet när möjligheter uppenbarar sig.

Coor-aktien har gick starkt efter rapporten men har nu fallit tillbaka. Den starka tillväxten och att bolaget kan behålla sina marginaler på en bra nivå trots tillväxten är positiva signaler.  Vi kommer fram till ett motiverat DCF-värde på 76,8 kronor i Coor-aktien. Vi ser fortfarande en potential om nästan 14 procent mot vårt DCF värde. Bolaget har kvaliteter i både sin relativt konjunkturen okänsliga rörelse och attraktiva direktavkastning. Givet potentialen till vår riktkurs på 77 kronor och de defensiva kvaliteterna upprepar vi vår ökarekommendation.

Författare Mats Hyttinge