Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-19

Analys Cortus: I avgörande skede

Detta är en betald analys på uppdrag av Cortus Energy utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Cortus gör en nyemission som totalt kan inbringa 97 MSEK efter relaterade kostnader. Delar av likviden skall gå till att slutföra uppförandet av anläggningen i Höganäs. En lyckad driftsättning i Höganäs höjer sannolikheten för ytterligare affärer avsevärt.

Cortus Energy har utvecklat en förgasningsteknik av bio­massa som producerar syngas. Den höga renheten och det höga energivärdet skapar goda förutsättningar för gasen att ersätta fossila bränslen inom exempelvis indu­strin. Syngasen kan även användas vid produktion av för­nybar el eller fjärrvärme. Med en hög vätgashalt skapas även potential inom fordonsindustrin. Bolagets affärsmodell står på tre ben; (i) att själva finansiera, äga och driva anläggningar för att sälja den producerade ener­gin, (ii) att sälja nyckelfärdiga anläggningar och (iii) licensiera ut tekniken. Det första intäktsmodellen skapar återkommande och relativt förutsägbara intäkts­flöden då leveransavtal ofta tecknas över längre perioder om 20 till 25 år. Bolaget har i dag tre parallella på­gående prioriterade projekt varav det i Höganäs är det absolut viktigast just nu.

Likviden från pågående emissionen skall bland annat användas för att slut­föra uppförandet av anläggningen i Höganäs där ett 20-årigt leveransavtal finns på plats. Likviden skall även bland annat användas för att fortsätta driva projektet i Mariposa. Vi anser att Cortus genomgår en mycket intressant men också en av­görande fas för framtiden. Kan anläggningen i Höganäs drift­sättas och generera fördelaktiga drift­data har bolaget en första referens­anläggning i industriell skala. Det skapar i sin tur avsevärt förbättrade förutsätt­ningar för att bland annat ro i land en beställ­ning från Japan där förutsättningarna för bio­massa­baserad energi­produktion är klart för­delaktiga med stora statliga bidrag. Projektet i Höganäs är även avgörande även för pro­jektet i Mariposa, Kalifornien. Vidare kan en färdig anläg­g­ning i Höganäs under­lätta för bolaget att via obligations­marknaden finans­iera fram­tida invest­eringar. Till detta erhölls nyligen en order på basic engineering för en vätgas­anlägg­ning från franska Engie. Ordern påvisar att teknikens efterfrågas även inom produktion av förnybar vätgas som det satsas stort på. Vill det sig väl i förprojekter­ingen kan en beställning på en nyckelfärdig anläggning komma under 2019. I bas­scenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 0,65 kronor efter antagen full­tecknad emission. Det är över emissionskursen om 0,4 kronor.

Författare Markus Augustsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.