Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-18

Analys Devport: Fjärde kvartalet summerar en stark avslutning på året

Detta är en betald analys på uppdrag av DevPort utförd av Analysguiden

Växer organiskt med hela 46 procent
DevPort redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2021 om 124 MSEK, jämfört med 84 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det resulterar i en imponerande tillväxt om ~48 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020, varav ~46 procent var organisk. Dock bör tilläggas att jämförelseperioden var under större påverkan av negativa pandemieffekter. Det är framför allt en hög rekryteringstakt som driver tillväxten men även en ökad beläggningsgrad på DevPorts konsulter. Omsättningstillväxten representeras av en stark utveckling inom samtliga av DevPorts affärsområden. Sett till helåret uppvisar DevPort en kraftig återhämtning från det kraftigt pandemidrabbade 2020. Omsättningen steg till 410 MSEK från 336 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 22 procent. Ledningens tongångar framåt är även positiva där efterfrågan på DevPorts konsulttjänster framhålls som fortsatt hög, både från kunder inom fordonsindustrin och från övriga industrier. Under kvartalet var rekryteringstakten hög där flertalet konsulter inleder sin tjänst under det första kvartalet, vilket borgar för en stark inledning på 2022.

Marginalerna närmar sig målsättningen i snabb takt
DevPort redovisade ett rörelseresultat om 9,5 MSEK för kvartalet, vilket är en klar förbättring gentemot det fjärde kvartalet 2020 om 6,3 MSEK, och utgör det näst starkaste kvartalet resultatmässigt i bolagets historia. Det motsvarar en rörelsemarginal om 7,6 procent och DevPort närmar sig med stormsteg sin målsättning om minst 8,0 procent. Den stärkta lönsamheten drivs av flera faktorer. Antalet sysselsatta konsulter växte kraftigt, vilket innebär att kostnader för administration och andra stödfunktioner späds ut på fler anställda. En större andel av rekryteringarna som genomfördes mellan tredje och fjärde kvartalet var även egenanställda, där lönsamheten är högre gentemot underkonsulter och partners. DevPort har även arbetat aktivt med uppdragsrotation, där konsulterna sonderat och valt uppdrag där marginalerna är högre. För helåret 2021 uppgick rörelseresultatet till 26 MSEK jämfört med 9,5 MSEK för fjolåret.

Fortsatt attraktivt värderat
På rapportdagen utvecklades aktien svagt vilket vi ställer oss frågande kring. DevPort växer nära 50 procent organiskt under kvartalet, förbättrar lönsamheten och visar en snabb återhämtning från det hårt pandemidrabbade 2020. Vi justerar upp våra prognoser något. Räknat på en omsättning om 566 MSEK och ett rörelseresultat om 45 MSEK år 2023 ser vi en riktkurs om 43 kronor per aktie. Det motsvarar en värdering om 9,5 gånger EV/Ebit för 2023.

Författare Analysguiden