Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-19

Analys DevPort: Lockande värdering trots kortsiktig osäkerhet

Detta är en betald analys på uppdrag av DevPort utförd av Analysguiden

Starkaste Q1-rapporten i bolagets historia
DevPort fortsätter uppvisa stark organisk tillväxt som under kvartalet uppgick till 12,6%, motsvarande en nettoomsättning om 149 mkr (132). Omsättningstillväxten drivs av en fortsatt hög beläggningsgrad, succesiva prishöjningar mot kund samt en växande konsultstyrka. Rörelseresultatet var det starkaste för ett enskilt Q1 och landade på 13,2 mkr (10,8), motsvarande en rörelsemarginal om 8,8% (8,1). Omsättningen var i linje med våra prognoser och rörelseresultatet marginellt sämre. Framåtblickande råder fortsatt stor konkurrens i att få tag i konsulter. Vid slutet av mars uppgick DevPorts konsultstyrka till 537 (509), en ökning med 28 mot förra året.

Storkund ser över konsulter & fokus på diversifiering
I början av maj aviserade en större fordonskund till DevPort om ett varsel (6% av personalstyrkan) samt att de skulle se över och minska deras konsulttjänster. Frågor kring hur DevPorts konsulter hos kunden kan påverkas kretsade i bolagets konferenssamtal efter kvartalsrapporten. Ledningen berättar att de gjort sin scenarioanalys och att DevPorts konsultuppdrag hos kunden i hög grad relateras till affärsområden som inte genomgår teknikskiften och ser ännu ingen större påverkan. Analysguiden räknar med ett mindre volymtapp men som till viss del förväntas vägas upp av rotation till andra kunder inom fordonsindustrin. Vidare har DevPorts exponering inom sektorn har breddats, även om en klar majoritet fortfarande utgörs av fyra stora fordonskunder. Bland tillverkare av tunga lastbilar, Traton (Scania) och Volvo, går båda rekordstarkt där respektive lämnade omvända vinstvarningar i Q1-23. DevPort fortsätter även att växa med kunder utanför sektorn och ser stor tillväxt inom sektorer som försvar, energi och elbåtstillverkning. Målsättningen är att minst 25% av intäkterna ska härledas från andra sektorer än fordonstillverkning vid utgången av 2023. Fordonsindustrin i sig är dock lockande med ett stort utvecklingsbehov som möjliggör för höga volymer i uppdrag.

Försiktigare prognossättning för kommande två år
Analysguiden tar ned förväntningarna för 2023 och 2024. Dels ur en försiktighetsåtgärd för att ta ytterligare höjd för eventuell påverkan från rådande osäkra makroekonomiska läge, dels att vi räknar med en trögare rekryteringstakt och en viss normalisering i beläggningsgraden från fjolårets rekordhöga nivåer. På Analysguidens justerade prognoser landar vi i ett rörelseresultat för 2023 som är precis under fjolåret, vilket var urstarkt och dessutom innehöll tre fler arbetsdagar. Analysguiden sänker sitt motiverade värde till 40-45 kr (49) på ett års sikt, motsvarande 7,8-8,8x EV/Ebit på 2024p. En försiktig värderingsmultipel ska tilläggas eftersom vår jämförelsegrupp i snitt handlas till ~11x EV/Ebit på 2024p. Slutligen inkluderar inte våra prognoser förvärv, vilket DevPort har en fin historik av. Kassan, justerat för utdelningen om ~12 mkr, är även stark vid 17 mkr.

Författare Analysguiden