Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Analys DevPort: Starkaste tredje kvartalet i bolagets historia

Detta är en betald analys på uppdrag av DevPort utförd av Analysguiden

Växer organiskt med 29 procent
DevPort redovisar ett rekordstarkt tredje kvartal där både omsättning och lönsamhet uppnådde nya toppnivåer. Nettoomsättningen för kvartalet summerade till 113 (88) MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 29 procent. Tillväxten tillskrivs enkom organiskt och drivs av en fortsatt stark beläggning, god rekryteringstakt samt bättre timpriser mot kund. Glädjande i rapporten läser vi att bolaget fortsätter växa med kunder utanför fordonsindustrin. Däribland lyfter bolaget fram ett strategiskt intressant projekt för en kund inom försvarsindustrin, vilket är en sektor DevPort växer sig allt starkare inom. Därtill har ett projekt ingåtts med en ny kund inom elektrifierade båtar. Diversifieringen är viktig eftersom fordonsindustrin är mycket konjunkturkänslig och DevPorts finansiella utveckling speglar sektorn relativt väl. Däremot ska tilläggas att DevPort är väldiversifierade inom fordonsindustrin, både tunga och lätta fordon, och framför allt engagerade i utvecklingsarbetet snarare än ren produktion. Vi tror att risken är större hos DevPorts kunder inom lätta fordon (Volvo Cars och Polestar) där slutkunden oftast är en konsument. Lastbilstillverkare som Volvo och Scania bör relativt sätt vara mindre cykliskt givet att lastvagnar i någon mån är verksamhetskritiskt. Hur utvecklingen ter sig kommande kvartal är svårt att uttala sig om men det underliggande behovet inom fordonsindustrin, framför allt relaterat till elektrifiering av fordonsflottan, kvarstår även under sämre tider.

Rekordlönsamhet för tredje kvartalet
DevPort redovisade ett rörelseresultat om 8,2 (5,3) MSEK för kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 7,3 (6,1) procent. Det är en klart imponerande siffra eftersom det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt för konsultbolag påverkat av semestertider. På tolvmånadersbasis, justerat för engångsposter, uppgår rörelsemarginalen till 7,7 (6,2) procent. Lönsamhetsförbättringarna drivs av ett flertal faktorer. Hög beläggningsgrad i kombination med hög rekryteringstakt vilket spär ut overheadkostnader (ex. administration och stödfunktioner). Uppdragsrotationer till mer lönsamma konsultuppdrag samt högre timpriser mot kund. DevPort ser även att timpriserna kan fortsätta höjas än mer vilket kommer ge en god skjuts till marginalen.

Aktien ser fortfarande undervärderad ut
Kvartalet avslutades starkt, vilket borgar för en god start av nästkommande kvartal. Vi justerar därför upp våra prognoser för 2022. För 2023 lämnar vi i stort våra prognoser oförändrade givet begränsad visibilitet från den makroekonomiska påverkan på DevPorts kunder och i slutändan behovet på konsulter. Sammantaget är efterfrågan fortsatt hög på DevPorts konsulttjänster och brist på ingenjörskompetens är fortfarande något som präglar verksamhetens utveckling. Vi upprepar vår riktkurs om 43 kronor, där vi tagit höjd för rådande osäkerhet med en lägre värderingsmultipel.

Författare Analysguiden