Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-10

Analys Devyser: Snabbväxande doldis som går under radarn

Detta är en betald analys på uppdrag av Devyser Diagnostics utförd av Analysguiden

Organiska tillväxten fortsätter imponera
Devyser ökade omsättningen under kvartalet till cirka 40 mkr (30). Valutajusterat landade tillväxten på 22% och ~17% sekventiellt. Rörelseförlusten steg till 19 mkr (5). Omsättningen var cirka 10% bättre än Analysguidens prognos och rörelseförlusten 8% sämre. Tillväxten representeras över samtliga geografier och tillskrivs ökade volymer från direktförsäljning samt viss priseffekt. Högre volymer och pris i kombination med relativt konstanta kostnader för produktionsavdelningen spillde över på bruttomarginalen som nådde rekordhöga 85% (83). Kostnadsbasen växte med 63% mot Q1-22 och hänförs till uppstartskostnader för CLIA-labbet, som nu är certifierat, och en växande organisation. Det sistnämnda rör både sälj- och administration men merparten av ökningen (% av omsättning) syns inom R&D, vilket handlar om att säkerställa framtida produkter samt arbeta med att IVDR-certifiera fler produkter. Kassaflödet, som förväntat, var negativt vid 26 mkr och nettokassan är fortsatt urstark vid 317 mkr.

Högintressant avtal med Thermo Fischer Scientific
Devyser har ingått ett exklusivt samarbete med lifescience-jätten Thermo Fischer Scientific (TF) som ges ensamrätt kring försäljning av Devysers post-transplantationsprodukter i Nordamerika samt Europa. Devyser har dock rätt att sälja via sitt CLIA-labb i USA. TF levererar till 80% av alla HLA-labb globalt, som matchar transplantationsgivare och tagare av både solida organ (ex. hjärta & njure) och stamceller. Devysers två transplantationsprodukter utgör tester för uppföljning efter stamcells- respektive njurtransplantation. Produkterna kommer säljas under kombinerat varumärke med Thermo Fischers ”One lambda”. One lambda är tydligt fokuserat på pretransplantationsprodukter varför Devysers två tester utgör därför ett starkt komplement. Med TF:s väletablerade marknadsposition, kontaktnät och säljorganisation kan produkterna effektivt rullas ut. Samarbetet med TF ger validitet och kännedom kring Devysers varumärke, vilket bör spilla över på övriga produktsortimentet. Därtill ser vi en möjlighet i att analysera patientprover i Devysers CLIA-labb, vilket hade gynnat både försäljningen och att närmare knyta sig an kundlabben. Första intäkterna från samarbetet förväntas i slutet av Q3-22 och Devyser har inlett en flytt av verksamheten till större lokaler i Årsta för att möta högre volymer.

Höjer motiverat värde till 115 kr
Sammantaget kommer rapporten in starkt. En högre försäljning och en stigande kostnadsbas som var något högre än våra förväntningar. Devyser fortsätter ta viktiga investeringar för att lägga pusslet framåt. Den första IVDR-certifierade produkten har lanserats, en produkt för att tidigt upptäcka avstötningar efter njurtransplantation har lanserats och ytterligare två lanseringar väntas inom kort. På uppjusterade prognoser ser Analysguiden ett nytt motiverat värde vid 115 kr (107).

Författare Analysguiden