Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Analys Devyser: Stabilt kvartal och många pusselbitar faller på plats

Detta är en betald analys på uppdrag av Devyser Diagnostics utförd av Analysguiden

Solid tillväxt & rekordstark bruttomarginal
Devyser redovisar ännu ett starkt kvartal kännetecknat av hög tillväxt. Nettoomsättningen summerade till 31,2 (24,3) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om ~28 procent eller ~22 procent justerat för positiva valutaeffekter. Tillväxten tillskrivs både direkt- och distributörsförsäljning och bolaget har under kvartalet framgångsrikt konverterat fyra marknader till direktförsäljning. Utropstecknet i kvartalet är bruttomarginalen om 84,4 (78,5) procent drivet av ökade volymer, en gynnsam produktmix samt en högre andel direktförsäljning. Rörelseförlusten summerade till 8,2 (2,5) miljoner kronor, vilket är enligt plan och en naturlig följd av en växande organisationen (ex. försäljning, administration och regulatoriskt) för att kunna leverera på tillväxtstrategin. Bolagets finansiella situationen är fortfarande urstark och nettokassan uppgick till 365 miljoner kronor vid utgången av Q3.

Viktiga certifieringar är på plats
Devyser aviserade under kvartalet att de erhållit IVDR-certifiering för sitt kvalitetsledningssystem samt för produkten inom fosterdiagnostik. Utöver en klar kvalitetsstämpel förenklas även arbetet inför kommande certifieringar för det övriga produktsortimentet. Efterfrågan på anmälda organ, det vill säga de oberoende organisationer som utfärdar certifieringen, är hög och väntetiderna är långa. Det är därför glädjande att se att Devyser här ligger i framkant, vilket kan komma att utgöra en konkurrensfördel i kommande upphandlingsprocesser eftersom det i vissa fall redan krävs IVDR-certifiering.

Stärker sin närvaro på den amerikanska marknaden
I början av november aviserade Devyser att de kommer öppna ett eget CLIA-certifierat laboratorium i USA. Satsningen genomförs parallellt med befintlig marknadsbearbetning och innebär att Devyser kommer kunna erbjuda testservice direkt till sina amerikanska kunder. Genom laboratoriet kommer Devyser att själva sköta hanteringen med vårdbetalare. Det medför full kontroll över de processer som krävs för att erhålla ersättning samt högre marginaler eftersom bolaget själva får behålla den. Därtill tar Devyser ett viktigt kliv närmare både patienter och läkare. Laboratoriet förväntas vara i full drift under Q2 nästa år.

Fortsatt tilltalande värdering
Sammanfattningsvis levererar Devyser ett imponerande kvartal med solid tillväxt och bättre kostnadskontroll än vi räknat med. Vad gäller framtiden är ledningens tongångar fortsatt positiva trots ett osäkert geopolitiskt samt makroekonomiskt läge. Vi genomför endast mindre justeringar i våra estimat och lämnar värderingen oförändrad vid 107 kronor i vårt basscenario.

Författare Analysguiden