Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-01

Analys: Dold potential

wysiwyg_image

Egentligen borde inte börsen ha gått ner 2018, för vinstutvecklingen har varit utmärkt, därtill ungefär i linje med förväntat. Det skapar en dold potential.         

Stockholmsbörsens index gick ner 8 procent under 2018. Det var tvärtemot börsbolagens vinstutveckling. Granskar vi vinsttillväxten i ett femtiotal storbolag, som ingår i SME:s prognosinsamling, är tillväxten 2018 hela 25 procent. Även om vi mäter den bredare medianutvecklingen, som inte är lika känslig för enstaka storbolag, blir uppgången storfina 19 procent. 

Prognosutfall positivt

Mäter vi prognosutfallet kan konstateras att den summerade vinsten för 2018 ligger en futtig procent lägre än den nivå som analytikerna trodde på i början av året. Granskar vi medianutvecklingen blir prognosutfallet dessutom hela 7 procent bättre. Likadant om vi granskar 2019 års prognoser. Under året har den summerade prognosen reviderats ned med 1,6 procent, medan medianvärdet reviderats upp med hela 4 procent. 

Försäljningen växer

Slutsatsen blir densamma om vi granskar försäljningen. För 2018 ser den ut att gå mot en tillväxt på 8 procent, vilket är 2 procent bättre än prognoserna från början av året. För 2019 års prognoser är revideringen under året positiv med 1 procent och även om vi granskar medianvärdet blir slutsatsen positiv. Försäljningstillväxten blir 10 procent, vilket är en upprevidering under året med hela 6 procentenheter. För 2019 landar upprevideringen på 5 procent.        

Enstaka storbolag påverkar

Som vanligt när vi summerar utvecklingen har enstaka storbolag stort genomslag. Under 2018 är det Ericsson, som drar upp den summerade vinsten markant, tillsammans med Volvo och SEB. Sammanlagt visar de en vinstökning på hisnande 58 miljarder kronor, av totalt 62 miljarder. I botten hittar vi Assa Abloy, H&M och Electrolux, som redovisar ett totalt vinstfall på 11 miljarder. I både topp och botten är utvecklingen starkt påverkad av omstruktureringskostnader och nedskrivningar. Exkluderar vi dessa bolag faller den summerade vinstökningstakten 2018 till 8 procent. Gör vi motsvarande justering av bolagen i topp/botten för vinstprognosen 2019, faller den förväntade tillväxten från 9 till 7 procent. Ericsson, Assa Abloy, Getinge drar upp mest, medan Castellum, SEB och Boliden hamnar i botten.              

Prognosförändringar

Går vi vidare och granskar prognosförändringen under 2018 på minus 1 procent, kan konstateras att Volvo, SEB och Sandvik haft störst positiv inverkan, medan Essity, Assa Abloy och H&M haft störst negativ. Även om vi exkluderar bolagen i toppen och botten får vi en negativ avvikelse, men den krymper till 0,5 procent. Här har alltså exkluderingen ingen avgörande inverkan på slutsatsen. Gör vi samma analys för vinstprognosen 2019, kan konstateras att Volvo, Sandvik och Ericsson får störst positiv revidering, medan H&M, Atlas Copco och Essity landar i botten. Nedrevideringen av vinstprognoserna för 2019, som gjorts under 2018 på 1,6 procent, halveras då till 0,8 procent om bolagen i topp och botten exkluderas.     

Och slutsatsen..?

Börsfallet beror inte på vinstutvecklingen eller prognosförändringarna. Även om enskilda storbolag har stor inverkan på summeringen, visar känslighetsanalyserna att vinstutvecklingen varit mycket bra under 2018, liksom att den förväntas vara tillfredställande under 2019. Därför har de fallande kurserna skapat en börs, som gått från att vara högt värderad till relativt normalt värderad. ”Normalt” är faktiskt en potential, för räntorna i Sverige och Europa fortsätter att ligga på extremt låga nivåer. Det stressar, särskilt pensionsförvaltare, som inte får någon avkastning på riskfria obligationsplaceringar. Det var därför många år sedan Stockholmsbörsen hade en lika attraktiv värdering jämfört med räntenivån. Det är tveklöst en potential.   

För grafik se bifogad PDF   

Författare Peter Malmqvist