Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

Analys Ecoclime: Fortsatt drag i försäljningen

Detta är en betald analys på uppdrag av Ecoclime Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Den nya och större Ecoclimekoncernen med nyligen förvärvade bolag, redovisade stark intäktsökning för andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade dock inte lika mycket. Vi ser positivt på bolagets utsikter framöver, men aktien har gått urstarkt för att sedan falla tillbaka. Värderingen är fortfarande aningen hög.  

Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfortvärme, främst riktad mot fastighetsägare och kommuner. Intresset är stort för energiåtervinning.

Förvärvsstrategi lyfter

Den nya förvärvsstrategin har gett fart åt Ecoclimekoncernen, där dotterbolaget Flexibel Luftbehandling, som tillkom i juni 2017, står för 55 procent av koncernens omsättning räknat proforma. Koncernen omsatte omkring 50 miljoner kronor i årstakt under fjärde kvartalet 2017, vilket väntas öka till cirka 70 miljoner kronor mot slutet av 2018.

Tre affärsområden

Ecoclime säljer komfortvärmesystem i innertak, vilka erbjuder komfortkyla för kommersiella fastigheter. Ytterligare en verksamhet är Cirkulära Energisystem för återvinning, lagring och distribution av komfortvärme i alla typer av fastigheter. Ett tredje produktområde är automation, med SDC Automation. Detta är bolag, som säljer tjänster och utrustning för optimering och styrning av energianläggningar. 

Höga rörelsemarginaler

Med sina höga rörelsemarginaler på mellan 30 och 50 procent är potentialen att lyfta dagens resultat i Ecoclime betydande. En ökad produktförsäljning utgör också ett incitament för bland annat dotterbolaget Flexibel Luftbehandling att lyfta sina marginaler.

Motiverat värde

Ecoclime levererade en stark rapport för andra kvartalet 2018 på intäktssidan. Däremot blev rörelsemarginaler lägre än vad vi väntat oss. Vi tror att bolaget kan förbättra sina marginaler under 2019 hjälpta av en bättre försäljningsmix (fler projekt med egna produkter). Vi höjer vår riktkurs för aktien till 8,80 kronor per aktie i Basscenariot, jämfört med 7,30 kronor i den uppdatering vi gjorde den 17 april. Dagens generöst värderade aktie ger arbitragemöjligheter vid nya förvärv.

Författare Bertil Nilsson