Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-02

Analys Ecoclime: Kraftigt höjda mål inför 2021

Detta är en betald analys på uppdrag av Ecoclime Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Aktien tog ett glädjeskutt sedan bolaget kommunicerat sin offensiva målsättning om en omsättning på 500 miljoner kronor år 2021. En ökad försäljning av bolagets egna produkter, klimattak och cirkulära energisystem, höjer marginalerna.   

Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfortvärme respektive komfortkyla, främst riktad mot fastighetsägare och kommuner. Intresset är stort för energiåtervinning.

Förvärv ger tillväxt

Den nya förvärvsstrategin har gett fart åt koncernen, där dotterbolaget Flexibel Luftbehandling, som tillkom i juni 2017, för tillfället står för drygt hälften av koncernens omsättning, räknat proforma. Koncernen omsatte omkring 50 miljoner kronor i årstakt under fjärde kvartalet 2017, vilket ökade till cirka 80 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018. Den sistnämnda siffran är 10 miljoner kronor högre än vår tidigare bedömning.

Klimatsystem för kommersiella fastigheter

Ecoclime säljer klimatsystem i innertak som erbjuder såväl komfortkyla som komfortvärme för kommersiella fastigheter. Installationstart av 15 000 kvadratmeter klimattaktak är planerad under 2019. Vidare marknadsför och säljer bolaget Cirkulära Energisystem för återvinning, lagring och distribution av komfortvärme i alla typer av fastigheter. Ett tredje område är automation, dvs bolag som säljer tjänster och utrustning för optimering och styrning av energianläggningar, i och mellan grupper av fastigheter.

Justerade prognoser

Affärsområdena Ventilation och Automation har lyft sina marginaler från tidigare 11 till 15 procent genom en effektivare produktförsäljning. Vi justerar upp våra intäkts- och resultatprognoser för koncernen från och med 2019. Vår nya riktkurs i basscenariot blir 12,60 kronor, mot tidigare 8,80 kronor. Vi lägger dock inte några framtida förvärv i våra modeller, vilket förklarar skillnaden mot företagets egna intäktsmål år 2021.

Författare Bertil Nilsson