Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-03

Analys Elanders: Betydande resultatlyft i en komplex miljö

Detta är en betald analys på uppdrag av Elanders utförd av Analysguiden

12% organisk tillväxt under Q3
Koncernens omsättning växte med 12% organiskt under Q3 till 3 979 mkr. I USA fortsatte nyligen förvärvade Bergen Logistics att ha en stark organisk tillväxt med höga tvåsiffriga tillväxttal. Det justerade rörelseresultatet (EBITA) ökade 71% under Q3 till 216 mkr trots en negativ engångspost om ca 8 mkr. Exklusive engångsposten uppgick EBITA-marginalen till 5,6% jämfört med 4,4% under Q3 2021. Komponentbrist, orsakad av nolltolerans i Kina rörande covid-19 samt kriget i Ukraina, ledde till störningar i försörjningskedjan för flera av Elanders större kunder. Trots en komplex miljö levererar bolaget dock ett resultat som är klart bättre än föregående år.

Ett mer robust Elanders har vuxit fram
Elanders globala närvaro och diversifierade kundbas har varit till en fördel i den utmanande marknad som råder. Strategin att bredda kundbasen till fler branscher, samt att öka den geografiska spridningen, har lett till att koncernen blivit mer robust och bättre kan hantera svängningar i efterfrågan. Med sin geografiska täckning kan Elanders hjälpa sina kunder med lagring, leverans och returhantering nära sina slutkunder. Detta är något som både minskar miljöpåverkan och möjliggör kortare leveranstider. Global logistik kommer fortsätta att växa framgent och Elanders stora tillväxtmöjligheter finns inom fyra områden: E-handel, Life Cycle Management, Outsourcing, samt Online Print. Vi bedömer att Elanders kan komma att uppnå sitt mål om 7% rörelsemarginal under 2023.

Stark rapport föranleder prognoshöjningar
Efter Elanders starka Q3 höjer vi vårt omsättningsestimat för 2022 med 5% till 14 407 mkr (tidigare 13 782) men behåller vårt estimat för justerad EBITA på 896 mkr. För 2023 höjer vi vårt estimat för omsättningen med 5% till 15 128 mkr och även vårt estimat för justerad EBITA höjs något till 1 029 mkr (tidigare 1 013). Idag utgör Elanders ursprungliga verksamhet inom Print & Packaging endast 18% av försäljningen och bolagets huvudsakliga verksamhet är inom Supply Chain Solutions som står för 82%. Vid en jämförelse med andra bolag inom supply chain solutions framstår Elanders som attraktivt värderat. Vi upprepar vår riktkurs 225 kr som nu motsvarar P/E 13 på estimerad vinst per aktie 2023.

Författare Analysguiden