Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-04

Analys Elanders: Ökade satsningar inom Life Cycle Management

Detta är en betald analys på uppdrag av Elanders utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q2 2022
Elanders omsättning växte 4% organiskt till 3 525 mkr under Q2,  justerat för förvärv och valutakurser. Nyligen förvärvade Bergen Logistics uppvisade fortsatt stark tillväxt i USA. Det justerade rörelseresultatet ökade till 264 mkr under Q2 men innehöll positiva engångsposter på ca 40 mkr netto. Exklusive dessa engångsposter uppgick den justerade rörelsemarginalen under kvartalet till 6,3% mot 5,2% under Q2 2021. Trots komponentbrist och störningar i försörjningskedjan fortsätter efterfrågan från de flesta av Elanders större kunder att vara god. Det är däremot osäkert hur ett högre ränteläge, stigande inflation och ökade kostnader på sikt kommer att påverka konsumtionen.

Förvärv av brittiska Bonds Worldwide Express
I juli förvärvade Elanders brittiska Bonds Worldwide Express med en årlig omsättning på ca 60 mkr. Bolaget är specialiserat på distribution och installation av teknisk utrustning och innebär att man fortsätter växa inom segmentet Life Cycle Management som man identifierat som ett strategiskt tillväxtområde. De förvärv som Elanders genomfört under senare tid har alla har skett inom tillväxtområden och bidrar till att koncernen blir mindre konjunkturkänslig. De mest cykliska segmenten Automotive och Industrial utgör nu endast ca 30% av bolagets omsättning.

Marginalmålet på 7% inom räckhåll
Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Man har 7 500 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder. Idag utgör Elanders ursprungliga verksamhet inom Print & Packaging endast 19% av försäljning och resultat, och bolagets huvudsakliga verksamhet är inom Supply Chain Solutions som står för 81%. Vi bedömer att Elanders kommer uppnå sitt mål om 7% rörelsemarginal under 2023. Vid en jämförelse med jämförbara bolag inom supply chain solutions framstår Elanders som attraktivt värderat. Vi upprepar vår riktkurs 225 kr.

Författare Analysguiden