Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-28

Analys Elon: Gott avslut på 2022 – dags att blicka framåt

Detta är en betald analys på uppdrag av Elon utförd av Analysguiden

Sista kvartalets resultat en positiv överraskning
För Elon AB blev 2022 händelserik ur flera aspekter. Dels blev sammanslagningen mellan Elon Group AB och Electra AB klar under andra kvartalet 2022 men redan under årets första kvartal inledes kriget i Ukraina, följt av kraftigt stigande energipriser, fortsatta leveransproblem, inflation och räntehöjningar. Elons första rapport startar med andra kvartalet 2022 och den nya koncernens resultat- och balansräkning inkluderar det införlivade bolaget Electra, vilket vi tidigare bevakat med analys.

Inklusive samgåendet med Electra så ökade nettoomsättningen med 41 procent under fjärde kvartal 2022. Rensat från förvärvet av Electra minskade dock den organiska tillväxten med 5 procent. Mer intressant att notera var rörelseresultatet på 35,5 miljoner kronor – en förbättring med 88 procent. Rörelsemarginal på 2,3 procent var även den en förbättring mot fjolårets 1,7 procent. Således avslutades året med en överraskande återhämtning jämfört med föregående kvartal.       

Inför första halvåret 2023 ser vi en återhållsam konsumentmarknad och bolagsledningen har också uttalat att man förväntar sig en fortsatt avvaktande efterfrågan, vilket är en följd av det rådande ekonomiska läget i Norden. Detta innebär minskade marknads-volymer med överkapacitet i lager som i sin tur förväntas leda till en högre kampanjaktivitet de kommande månaderna. Vi räknar därmed att bruttomarginalen kommer att påverkas negativt under årets första halvår. För andra halvåret 2023 är bolagsledningen mer optimistisk och räknar med stabil efterfrågan, en bild som vi delar.  

Inleder bevakning med riktkurs 55 kronor
Vi ser den genomförda sammanslagningen mellan Elon och Electa som ett naturligt steg i en pågående konsolideringen i branschen. Nyligen aviserade det relativt okända norska bolaget, Power, att man avser att förvärva Media Markt och samtliga butiker i Sverige – ännu ett steg i branschens konsolidering. För Elon, med sitt butiksnätverk på över 900 butiker, och ett välkänt varumärke i Norden torde bolaget kunna åtnjuta stordriftsfördelar och den fortsatta butiksutveckling med butiker som erbjuder både vitvaror och bruna varor utgör en klar fördel för bolaget.

Vår riktkurs avspeglar de förväntade synergieffekter genom samman-slagningen med Elektra Gruppen men även potentialen med utökat produktutbud med både vita och bruna varor i samma butiker. Vår riktkurs på ett års sikt är 55 kronor, motsvarande ev/ebitda på 6 respektive p/e 17 på vår prognos för 2023p, ev/ebitda på 5,5 respektive p/e 15 för 2024p samt ev/ebitda på 5 respektive p/e 14 för 2025p.   

Författare Analysguiden