Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-25

Analys Elon: Tuff inledning på 2023

Detta är en betald analys på uppdrag av Elon utförd av Analysguiden

Konsumentmarknaden fortsatt återhållsam
För Elon blev inledningen av 2023 lite av en kalldusch, på en fortsatt återhållsam konsumentmarknad. Hög inflation, ogynnsamma valutakostnader och fortsatt höga logistikkostnader belastade resultatet under det första kvartalet 2023. Bolaget rapporterade ett tapp på 7 procent i organisk tillväxt samt ett bruttomarginaltapp på 5 procentenheter, till 11,5 procent (16,6), jämfört med motsvarande period i fjol. Bolaget nämner att bruttomarginaltappet beror på en eftersläpning i prisjusteringar gentemot kund men att prisjusteringarna får full effekt från och med andra kvartalet. Resultatmässigt redovisade bolaget ett negativt rörelseresultat på 49 miljoner kronor under kvartalet.

I likhet med vår initieringsanalys förväntade vi oss en återhållsam konsumentmarknad under inledningen av året, dock inte att det skulle slå så hårt på bolagets resultat redan under första kvartalet. Vi räknar fortsättningsvis med att bruttomarginalen kan komma att påverkas negativt även under det kommande kvartalet, detta som en följd av att vi räknar med högre kampanjverksamhet under det kommande kvartal. 

Nedjusteringar i estimaten
Våra intäktsestimat för 2023p-2025p lämnar vi oförändrade men justerar ner våra förväntningar på nettoresultatet för 2023p med 47 procent, för 2024 med 20 procent och 2025 med 10 procent – totalt sett en nedjustering på drygt 25 procent räknat på årlig basis. 

Fortsatta utmaningar under 2023
Inledningen av 2023 har påverkat ett flertal branscher och elektronik-handeln är inget undantag. Inflationen är fortfarande på en hög nivå, även om april månad visade på en avtagande ökningstakt. Löne-förhandlingarna är nu avklarade och löntagare kan se fram mot ett tillskott i hushållskassan. Dock täcker det inte det senaste årets prisökningar. Industriavtalet utgör måttstocken för flertalet avtal och ger löneökningar på 4,1 procent i år samt 3,3 procent 2024. Resebranschen är för närvarande under press och konsumenterna väljer i större utsträckning än tidigare att ”hemestra”, vilket kan komma att gynna handeln.     

Vi intar en mer försiktig hållning genom att justera ner våra förväntningar för innevarande år såväl som de kommande två åren. I genomsnitt sänker vi våra estimat på vinst per aktie med drygt 25 procent, varvid vår riktkurs på ett års sikt blir 40 kronor (55), motsvarande ev/ebitda på 6,5 respektive p/e 23,5 på vår prognos för 2023p, ev/ebitda på 5,5 respektive p/e 14 för 2024p samt ev/ebitda på 4,5 respektive p/e 11,5 för 2025p.   

Författare Analysguiden