Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-04

Analys Elos Medtech: Kraftfullt lyft lockar

Detta är en betald analys på uppdrag av Elos Medtech utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

I vår startanalys för Elos Medtech kan vi konstatera att bolaget uppvisar mycket god organisk tillväxt det senaste kvartalet och ett kraftigt lyft i rörelsemarginalen. En ökad fokusering på två huvudområden, liksom allt närmare kontakt med utvalda kunder har varit enframgångsrik strategi.

Elos Medtech är helt fokuserad på medicinsk teknik. Merparten utgörs av kontraktstillverkning med fokus på utveckling, design och serietillverkning i samarbete med internationella medicinteknikföretag. Verksamheten bedrivs i anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA, medan huvudkontoret i Göteborg.

Tre affärsområden

Koncernen finns inom tre affärsområden - Dental, Orthopedics och Life Science. Tillverkningen är främst specialiserad inom titan och rostfritt stål, samt högteknologiska plaster. Koncernens största produktområden är borrar, skruvar och implantat, samt vissa engångsartiklar i polymer. Tillverkningsprocessen sträcker sig från metallbearbetning, formsprutning, ytbehandling, packning och efterbearbetande processer. Serviceåtagandet kan innefatta både utveckling, design, prototypframtagning, testning och logistik. Produkterna som tillverkas kan därtill delas in i olika familjer, beroende på användningsområde.

Global försäljning

Verksamheten är global, med en betydande del av både försäljning och tillverkning utanför Sverige. Den geografiska fördelningen har legat relativt konstant sedan 2015, året efter ett stort amerikanskt förvärv. Av koncernens försäljning 2018 avsåg 21 procent Sverige, men merparten av den svenska försäljningen avser fakturering till internationella företags kontor i Sverige, varför huvuddelen av produkterna levereras utanför Sverige. Av koncernens försäljning i övrigt ligger 11 procent i övriga Norden, 33 procent i övriga Europa, samt 22 procent i Nordamerika. 

Finansiella mål

Målet för den organiska tillväxten är 10 procent, vilket överträffades med råge under det första kvartalet 2019 då tillväxten blev 22 procent (varav dock valuta 7 procentenheter). Den totala försäljningstillväxten sedan 2012 är dock lägre, i genomsnitt 6,8 procent per år. Målet för rörelsemarginalen (EBIT) ligger på minst 13 procent, vilken blev 11,3 procent i första kvartalet 2019. Genomsnittet från 2012 ligger på 7,7 procent. Målet för andelen egna produkter är 13 procent, vilket i första kvartalet uppgick till 11,2 procent.

Kraftigt lyft

Under första kvartalet 2019 redovisade alltså bolaget ett markant lyft i resultatet. Räknat före skatt gick resultatet från 6,0 till 20,6 miljoner kronor. Även om det finns vissa övergångsproblem kring IFRS16 (leasing/hyra), som har viss påverkan på rörelsemarginalen, har vi bedömt att detta inte är avgörande för analysen. I våra prognoser har därför använts kvartalets rörelsemarginal (EBIT) på 11,3 procent. Detta är dock en väsentligt bättre marginal än den långsiktiga historiken, men vår bedömning är att den förbättring som åstadkommits under det första kvartalet 2019 inte är tillfällig. Den slår igenom inom samtliga affärsområden och paras med en markant organisk försäljningsökning. 

Motiverat värde

Dagens aktievärde på ungefär 100 kronor innefattar, dels en kraftig uppgång i början av april från 70 till 78 kronor, dels et ytterligare lyft till 91 kronor när kvartalsrapporten lämnades den 23 april. Det visar att den fina utveckling som bolaget redovisade i kvartalsrapporten har slagit igenom i kursen. Vårt motiverade värde ligger ändå något högre, på 115 kronor per aktie. Skillnaden ligger troligtvis i att placerarna är tveksamma till uthålligheten i den redovisade rörelsemarginalen. Vårt framräknade värde ger ett p/e-tal på vinstprognos år 2019 på 17 och en EV/EBIT-multipel på 12. Om vi gör motsvarande beräkning för branschgruppen Medtech erhålls ett p/e-tal på 27 och en EV/EBIT på 23. Elos Medtech är alltså, med vår värdering och prognos för 2019, tydligt lägre värderat än jämförelsegruppen. 

Författare Peter Malmqvist