Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-24

Analys Embellence Group: Rustat att hantera svackan – värderingen för pressad

Detta är en betald analys på uppdrag av Embellence Group utförd av Analysguiden

Nordisk tapetaffär tyngde fjärde kvartalet
Under fjärde kvartalet ökade Embellence Group omsättningen med 1,7 procent till 176,9 miljoner kronor (174,0). Den organiska tillväxten var kraftigt negativ vid -16,5 procent, vilket dock vägdes upp av förvärvstillväxt om 16,1 procent samt positiva valutaeffekter om 2,1 procent. Trots en stärkt bruttomarginal försämrades det justerade ebita-resultatet kraftigt till 22,0 miljoner (30,4), motsvarande en marginal på 12,5 procent (17,5). Resultattappet var nästan helt hänförligt till den nordiska affären där efterfrågan minskade kraftigt på alla marknader. Omsättningen i Europa var i stället nära oförändrad vid knappt 61 miljoner, trots negativ påverkan från Ryssland om -3 miljoner. Verksamheterna i Storbritannien och Italien, med ett tydligt premiumfokus, fortsätter att utvecklas väl.

Mindre prognossänkningar för 2023 och 2024
Embellence Groups fjärde kvartal kom in något under Analysguidens prognoser. För 2023 och 2024 skruvas prognoserna ner något då vi ser en ökad risk att framför allt den nordiska affären kommer att tynga bolaget ytterligare en tid. Ledningen möter emellertid svagheten med ett besparingsprogram som sparar 9 miljoner under 2023. Ytterligare åtgärder kan knappast uteslutas om efterfrågan försvagas ännu mer. Fjärde kvartalet illustrerade samtidigt att ledningens fokus på ökad premiumförsäljning och diversifiering, såväl geografiskt som produktmässigt, betalar sig. Det – i kombination med en klart hanterbar nettoskuldsättning gör att Embellence har goda förutsättningar att rida ut ett svagt 2023. Opportunistiska förvärv kan inte uteslutas, men är inget vi vågar räkna med.

Överdriven oro har pressat värderingen för mycket
Sedan i höstas har Emellence-aktien pendlat kring 20 kronor, vilket ungefär innebär en halvering från introduktionskursen på 42 kronor i mars 2021. Aktien har därmed dragits med när investerarna ratat de flesta konsumentrelaterade bolagen på börsen. P/e-talet på 2022-års redovisade vinst är bara 7,5 och på 2021-års rekordvinst, pro forma, är p/e-talet 5,5. Nuvarande värderingen kan inte tolkas på annat sätt än att investerarna bedömer att Embellence inte når dessa vinstnivåer igen, alternativt att investerarna är rädda för så stora vinstras att skuldsättningen ska bli ett problem. Flera faktorer talar dock för att oron är överdriven, och att det skapat ett intressant läge för placerare som lyfter blicken. Vår uppdaterade prognos för 2023 innebär ett relativt kraftigt vinsttapp, men det är med största sannolikhet både tillfälligt och klart hanterbart. För ett Embellence som är tillbaka på banan från 2024 och framåt är värderingsmultiplarna väldigt attraktiva. Analysguiden fortsätter att lyfta blicken och ser en rimlig kurs på ev/ebita ~9 respektive p/e ~14 på prognoserna för 2024. Det ger en riktkurs på 32 kronor (34) på ett års sikt.

Författare Analysguiden