Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-13

Analys Episurf: Breddar portföljen

Detta är en betald analys på uppdrag av Episurf Medical utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Episurf kan snart lansera ett fotledsimplantat. Det breddar marknaden och den långsiktiga potentialen ökar. Bolaget har också säkrat finansiering om upp till 70 miljoner via konvertibler vilket ger förutsättningar för fortsatt arbete för att etablera bolagets produkter på marknaden.

Episurf är ett medicinteknikbolag med fokus på utveckling, produktion och försäljning av implantat för patienter som är i ett förstadie till artros. Antalet drabbade växer och dagens biologiska behandlingsmetoder har brister. Det har skapat ett tomrum av behandlingsalternativ som Episurf avser att fylla. Bolagets implantat är utformade efter patientens specifika anatomi samt broskskada. Tillsammans med bolagets unika skade­märkningsverktyg för broskskador skapas flertalet fördelar. Teknologin är ny på marknaden och fokus ligger således på att bygga en god bas med kliniska data. Under fjärde kvartalet 2017 nådde bolaget ett antal milstolpar i arbetet med att etablera Episealer® på marknaden. Däribland har 100 implantat opererats in i Tyskland och milstolpen om totalt 300 genomförda operationer är numera uppnådd. Orderingången var stark relativt samma kvartal föregående år. Dock saknades en sekventiell ökning mellan kvartalen, vilket vi bedömer vara viktigt för att kunna identifiera om ett genombrott närmar sig. I resultaträkningen ligger fokus främst på kostnader som kommit ner under de senaste kvartalen (relativt samma kvartal föregående år). Så var även fallet under kv4 2017.

Samtidigt avser Episurf att inom två år lansera ett fotledsimplantat. Med en försäljningsstrategi som grundas i kliniska data förväntar vi oss inga större intäktshopp i närtid efter lansering – dock ökar den långsiktiga potentialen med en breddad marknad. Till detta har Episealer® klassificerats som en klass 3-medisintekniskprodukt, vilket medför behov av en klinisk studie innan ett eventuellt godkännande för lansering i USA. Studieupplägget är färdigställt och diskussioner har påbörjats med deltagande kliniker. Den första patienten förväntas genomgå operation i slutet av 2018 och bolaget uppskattar att studien kommer ta två år att slutföra. Viktig finansiering är säkrad för fortsatt satsning.

Författare Markus Augustsson