Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-23

Analys EQL Pharma: Stark underliggande tillväxt under kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av EQL Pharma utförd av Analysguiden

44 procents tillväxt justerat för engångsintäkter
EQL Pharma redovisade en nettoomsättning för första kvartalet 2021/22 om 37,3 MSEK, jämfört med 99,5 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Om vi justerar båda kvartalen för intäkter av engångskaraktär uppgick nettoomsättning till 32,3 MSEK jämfört med 22,5 MSEK. Det resulterar i en tillväxt om hela 44 procent jämfört med första kvartalet 2020/21 och 25 procent jämfört med föregående kvartal. Tillväxten drevs i huvudsak av de produkter som lanserades under 2020/21 och första kvartalet 2021/22 samt försäljning av Covid19-självtester. Rörelseresultat uppgick under kvartalet till 3 MSEK jämfört med 11,6 MSEK samma tidsperiod föregående år. Den stora skillnaden beror till stor del av de engångsintäkter hänförda till skyddsutrustning under jämförelseperioden vilka drev upp rörelseresultatet. Rörelsemarginalen uppgick under kvartalet till 8,1 procent.

Hög aktivitet under kvartalet
I slutet av maj månad fick EQL ett positivt besked avseende produkten Mellozzan där Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutade att den skall ingå i högkostnadsskyddet. Under samma månad lanserade även EQL Europas första CE-märkta SARS-CoV-2 självtest på den svenska marknaden. Försäljningen uppgick till cirka 1 MSEK per månad och givet den höga konkurrensen var marginalerna nära noll. EQL ser att läget förbättrats under inledningen av det andra kvartalet. Produkten Colecalciferol blev under kvartalet godkänt för försäljning i Irland samt fick beviljat utbytbarhetsbeslut för försäljning i Sverige. Den svenska marknaden för Colecalciferol uppgår till cirka 70 MSEK och det finns två andra aktiva aktörer på marknaden där EQL blir den tredje. Därtill inleddes expansionen på den norska marknaden där försäljningsstart med produkten Methenamine Hippurat inleddes. Efter kvartalet meddelade EQL att de tar över rättigheterna till Kaliumklorid i Danmark och Norge. Marknaden i Danmark uppgår till cirka 77 MDKK och utöver EQL finns två aktiva aktörer. Licensavtalet för Kaliumklorid förlängdes för försäljning i Finland och produkten säljs sedan innan under eget varumärke i Sverige.

Fortsatt attraktiv uppsida
Vi prognostiserar en försäljning motsvarande 264 MSEK i vårt bullscenario och en rörelsemarginal om 18 procent för räkenskapsåret 2022/23. Om scenariot utspelar sig ser vi en riktkurs om 55 kronor per aktie, motsvarande 6 gånger EV/Sales och 33 gånger EV/EBIT.

Författare Analysguiden