Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Analys Eurocon Consulting: Hållbar affär lockar

Detta är en betald analys på uppdrag av Eurocon Consulting utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Vi inleder bevakning av industrikonsulten Eurocon Consulting. En imponerande tillväxtresa och hållbar affärsmodell lockar.

Eurocons affärsidé fokuserar på hållbarhet och genomsyras av ett effektivare nyttjande av naturresurser. Intäkterna är relativt jämnt fördelade och kommer från både projektrelaterad verksamhet och underhållsverksamhet. Efterfrågan omfattar såväl ombyggnationer som systembyten, samt nybyggnationer. Eurocon har ett gott renommé, både nationellt och globalt, samt inom styrning och processoptimering av fiberlinjer. Kundstocken är bred och kunderna finns inom energi, installationsteknik, skog, biokemi, livsmedel, läkemedel, verkstads och gruvindustrin.

Starka referensprojekt

Bolaget har en stark kundlista med bolag som SCA, Holmen, LKAB, Metsä, Södra Cell och Asian Pulp & Paper. Det är framförallt två referensprojekt som är omtalade, dels OKI Mill för Asian Pulp & Paper, dels projekt Helios för SCA. I dagsläget bedrivs projekt hos flertalet viktiga kunder, bland annat samtliga bruk hos Södra Cell, LKAB, SCA, Holmen, Getinge och Northvolt.

Hållbar samhällstrend

Vi ser en tydlig samhällstrend inom hållbarhet som skapar ett ökat behov av Eurocons lösningar. Bland annat har den statliga Energikommissionen en målsättning om att halvera energianvändningen till 2030. Vidare sjösatte europeiska skogsnäringen en gemensam bioekonomisk forskningsagenda under november 2019 som ligger i linje med Eurocons verksamhet.  Dessa tydliga samhällstrender mot ett mer effektivt nyttjande av resurser bäddar för en fortsatt fin tillväxtresa för Eurocon.

2019 ett mellanår

Sett till lönsamheten har år 2019 varit något av ett mellanår för Eurocon. Mycket till följd av en svagare marknad, där kunderna har skjutit upp ett par projekt. Det kan också noteras att de stora projekten på OKI Mill och Projekt Helios har avslutats vilket gör att en del av konsulterna står utan projekt.  I takt med att efterfrågan från marknaden återgår till mer normala nivåer kommer beläggningsgraden hos konsulterna att öka och således också lönsamheten.

Starka historiska siffror

Eurocon växer kraftigt och har levererat en årlig försäljningstillväxt på över 10 procent de senaste fem åren. Vi bedömer att bolaget har bra förutsättningar för att nå de finansiella målen, det vill säga att växa försäljningen med 10 procent per år även i framtiden. Även lönsamheten har historiskt sett varit bra, med en genomsnittlig rörelsemarginal på cirka 8 procent de senaste fem åren. Detta är något under målsättningen på 10 procent. Lönsamheten har också haft en tendens att variera över tid. Ett minskat beroende av storkunder och en bredare spridning av försäljningen mellan olika branscher skapar förutsättningar för en något stabilare framtida lönsamhet. Vår bedömning är att Eurocon bör kunna nå en lönsamhet i linje med vad bolaget har presterat historiskt.

Motiverat värde

Våra prognoser ger en försäljning på dryga 420 miljoner 2024. Med en rörelsemarginal kring 8,5 % ger det en rörelsevinst samma år på 36 miljoner kronor. Räknat på denna vinst blir p/e-talet ungefär 8, vilket även gäller för EV/EBIT-multipeln. Vi ser därför en uppsida i aktien från dagens nivå på ungefär 5,40 kronor.