Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Analys Eurocon Consulting: Motigt avslut på 2019

Detta är en betald analys på uppdrag av Eurocon Consulting utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Eurocon hade en motig avslutning på 2019, men över helåret ökade försäljningen med tre procent. En svagare marknad än väntat påverkade både försäljning och resultat negativt.

Försäljning

Eurocons nettoomsättning uppgick till 65 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019, jämfört med 66 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Det är en minskning på 2 procent. Sett till helåret växte bolagets försäljning med drygt 3 procent, från 253 miljoner till 261 miljoner kronor. Den svagare utvecklingen förklaras framförallt av en svagare marknad under det tredje och fjärdekvartalet, med flera uppskjutna investeringar som följd. Den svagare marknaden har också försvårat överlappningen till nya uppdrag från två större, nyligen avslutade projekt.  

Resultat

Avslutningen på 2019 kantades också av en fortsatt vikande lönsamhet för Eurocon. Bolaget redovisade ett rörelseresultat på minus 2,4 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2019. Det är en klar försämring jämfört med de 5,4 miljoner kronor som bolaget gjorde i rörelsevinst under samma period föregående år. Rörelsemarginalen för bolaget uppgick till minus 3,6 procent, vilket kan jämföras med 7,8 procent under samma period 2018. För helåret blev rörelsemarginalen 2,0 procent. Det var klart sämre än 2018 års rörelsemarginal på 7 procent. Det är framförallt ökade personalkostnader i relation till försäljningen som ligger bakom utvecklingen. Detta är ett resultat av en svag beläggningsgrad hos konsulterna. Resultatet har också påverkats negativt av nedskrivningar på tre fastprisuppdrag inom infrastruktur.

Indikationer på starkare marknad

Det finns indikationer på återhämtning i marknaden. Eurocon rapporterar att orderingången var något högre under slutet av året. Vidare bedömer man att det kan fattas investeringsbeslut i flera av bolagets uppdrag redan under första halvåret 2020. Som ett resultat finns förutsättningar för att beläggningen hos konsulterna ökar redan under kommande kvartalet. Det lägger grunden för lönsamhetsförbättring redan under 2020. Vi ser dock en risk i att spridningen av coronaviruset orsakar ytterligare uppskjutningar i viktiga investeringsbeslut. Överlag är vår bedömning att återhämtningen i marknaden kommer att ta längre tid än väntat, inte minst till följd av spridningen av coronaviruset.  

Motiverat värde

I den inledande analysen såg vi en uppsida i aktien från den dåvarande krusen på 5,40 kronor. Vårt motiverade värde uppgick till 5,90–6,00 kronor per aktie. Mot bakgrund av att återhämtningen i marknaden tar längre tid än väntat justerar vi ner vår riktkurs. Vi ser ett motiverat värde på 4,50–5,00 kronor per aktie. Lyckas Eurocon uppnå den prognostiserade tillväxten och en förbättrad lönsamhet finns det en viss uppsida från dagens aktiekurs.