Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-13

Analys Eurocon: "Investering för tålmodiga – bra köplägen i svackor"

Detta är en betald analys på uppdrag av Eurocon Consulting utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fortsatt motvind

Eurocon redovisade en nettoomsättning för det tredje kvartalet 2020 på 47,9 miljoner kronor, jämfört med 52,9 miljoner kronor för tredje kvartalet 2019. Det ger en minskning på 9,5 procent. Den negativa utvecklingen beror till stor del på den kraftiga spridningen av corona-viruset och dess samhällsekonomiska konsekvenser. Effekterna från tidigare kvartals kostnadsbesparingsåtgärder kvarstår och Eurocon fortsätter att göra vinst. Rörelseresultatet uppgick till 1,3 miljoner kronor, det är en ökning från rörelseresultatet på 0,1 miljoner kronor samma period föregående år. Det ska noteras att statliga stöd för permitteringar uppgick till 2,3 miljoner kronor under kvartalet, vilket har haft en positiv påverkan på resultatet.

Tilltagande negativa effekter av Covid-19

Under tredje kvartalet har coronavirusets spridning tilltagit igen. Efter det andra kvartalet hade bolagsledningen en i sammanhanget positiv synd på marknaden. Bedömningen då var att något av de uppskjutna projekten möjligen kunde komma igång under tredje kvartalet. Den andra vågen av smittspridningen har satt käppar i hjulet för detta och marknadssentimentet är negativt. Det gör att investeringsviljan hos befintliga och potentiella kunder åter är låg. Bland annat har ett antal kunder avslutat ej färdigställda projekt och rapporterat om nedstängning av produktionsenheter. Vidare har ytterligare projekt behövts skjutas upp till följd av negativ marknads-påverkan för kunderna. Sammantaget ser vi en tilltagande osäkerhet i marknaden till följd av den ökade smittspridningen.

Rabattvärdering kvarstår

Den tilltagande spridningen av Corona har gjort att förändringen i investeringsviljan gått från positiv till negativ. Det har haft en tydlig påverkan på Eurocon redan under tredje kvartalet. Vår bedömning är att de negativa effekterna kommer att bestå på kort sikt. Bolaget handlas därför med all rimlighet till en stor rabatt mot jämförbara konkurrenter. På längre sikt är osäkerheten påtaglig, men för ett mer normaliserat marknadsklimat är Eurocon väl positionerat, vilket kan krympa värderingsrabatten på sikt. Den långsiktiga potentialen för bolaget bedöms därför vara god. Vi justerar ned våra estimat något och ser ett motiverat värde motsvarande 4,6–4,8 kronor per aktie.  För den tålmodige kan en investering i bolaget komma att betala av sig fint.

Författare Analysguiden