Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Analys Eurocon: Vänder till vinst trots sval marknad

Detta är en betald analys på uppdrag av Eurocon Consulting utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Eurocon har fortsatta problem med låg investeringsvilja i marknaden, men bolaget vänder till vinst under första kvartalet 2020. 

Försäljning

Eurocon redovisar en nettoomsättning för första kvartalet 2020 på 67,9 miljoner kronor, jämfört med 74,4 miljoner kronor för första kvartalet 2019. Det ger en minskning på 8,7 procent. Den minskade försäljningen beror på till stor del på en fortsatt trög marknad. Effekterna av Covid-19 har slagit hårt mot kunderna – framförallt de mindre – och investeringsviljan är fortsatt låg. Ett minskande antal anställda och en låg beläggningsgrad hos konsulterna har haft en negativ inverkan på nettoomsättningen.

Vänder till lönsamhet

På den positiva sidan ser vi att Eurocon vänder till lönsamhet efter att har redovisat förlust under fjärde kvartalet 2019. Lönsamheten minskade dock jämfört med första kvartalet 2019. Vår tro är fortsatt att Eurocon kommer att fokusera på att stärka lönsamheten under 2020. Det syns inte minst i beslutet att av lönsamhetsskäl låta fem anställda inom verksamheten för automation inom läkemedels- och livsmedelsbranschen gå över till Sweco. Vår bedömning är att fler effektiviseringsåtgärder är att vänta om inte investeringsviljan i marknaden börjar återhämta sig under de kommande kvartalen.

Relativt låg värderad tillväxt

Ställt mot en grupp konkurrenter ser Eurocon relativt lågt värderat ut. Sett som ett genomsnitt över de senaste tio åren har Eurocon levererat en rörelsemarginal på cirka 8,5 procent, vilket är i linje med, eller högre än konkurrenterna. Idag värderas koncernen i linje med norska Multiconsult, med en EV/sales-multipel på 0,66. Eurocons försäljning värderas också betydligt lägre än ÅF Pöyry och Sweco, vars EV/Sales-multipel ligger på 1,27 respektive 2,14. Vår bedömning är att värderingsgapet mot ÅF Pöyry och Sweco bör minska på sikt. Sammantaget ser aktien köpvärd ut till dagens aktiekurs på cirka 3,4 kronor.