Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-18

Analys: Europas två helt olika trender

wysiwyg_image

Coronavirusets effekter i Europa uppvisar två helt skilda ansikten. I detta ligger också det huvudsakliga hoppet om en snabb vändning i Europas nedstängda ekonomi.    

Europa har, enligt statistiken från Johns Hopkins University, totalt 76000 smittade. Andelen avlidna i procent av totala smittade är skyhöga 4,5 procent, långt mycket högre än experternas prognoser på högst en procents dödlighet. Den positiva faktorn är att tillväxten i antalet smittade går ned. Över senaste helgen ökade antalet smittade med 33 procent per dag, men igår var den siffran nere i 17 procent, för att idag ha kommit ner ytterligare, till 16 procent.     

Två ansikten

Europa är dock två helt skilda regioner. De tre nedstängda länderna Spanien, Italien och Frankrike är ett block, skiljt från övriga Europa. De tre förstnämnda svarar för 67 procent av alla smittade och hela 97 procent av alla avlidna. Men det finns stora skillnader även inom denna grupp. Italien svarar för 62 procent av de smittade och hela 79 procent av de döda, medan det nedstängda Frankrike bara har 15 procent av krisgruppens smittade och 5 procent av de döda. President Macrons påtvingade ”krigsstrategi”, att stänga ner hela landet puttar in fransmännen i samma fack som Italien, helt i onödan.

Det andra Europa

Resten av Europa ser helt annorlunda ut och Sverige ligger väl till. Denna grupp tar alltså bara en tredjedel av de smittade och andelen avlidna i procent av de smittade ligger på en mycket lägre nivå. Procentsatsen är 0,9 procent, mot 6,3 procent i de nedstängda länderna, där Italien ligger på hela 7,9 procent, Spanien på 4,5 och Frankrike på 2,3 procent. Sveriges andel avlidna är 0,7 procent och hela Norden ligger på 0,4 procent, medan Tyskland fortfarande uppvisar väldigt låga tal, på 0,3 procent. 

Motiverade skillnader

Detta är rimligen ingen tillfällighet. Det speglar knappast heller en katastrofal sjukvård i Italien och Spanien, inte heller att de nedstängda länderna skulle ha äldre befolkning (skillnader finns, men är försumbara i detta sammanhang). Jag tror det speglar två faktorer: Graden av kinesisk turism och handelsrelationer. Under november-december när smittan tar fart i Kina, åker väldigt många kineser till Italien. Det är ”affärsresor” i stora företagsgrupper, för privat turism är fortfarande inte allmänt accepterat av myndigheterna i Kina. Norra Italien är i november det självklara målet, med Venedig och Florens. Paris är förmodligen nummer två, även om november inte är någon högsäsong. Spanien dras in i detta genom ett stort affärsutbyte med Italien, vilket skulle förklara varför Madrid, som på vintern inte alls är ett turistmål, har nästan hälften av alla spanska smittade.

Väldigt snabbt förlopp

När Italien rapportera sitt första dödsfall fredagen den 22 februari är det gissningsvis inte första offret, men det första som kopplas till coronaviruset. Förmodligen är väldigt många italienare i norra Italien redan smittade och när myndigheterna börjar mäta, uppstår en hinna-i-kapp-effekt. När testerna görs i allt större skala upptäcks allt fler smittade. På fredagen den 22 mars upptäcks tre smittade, på söndagen har det växt till 152. Då sätts elva regioner kring Milano med 16 miljoner människor, i karantän. Dagen efter är 229 rapporterade smittade och antalet döda har ökat till sex personer (Sverige har idag åtta totalt). Ytterligare en dag senare är siffran 322 smittade och hela elva döda. 

Explosion

Då exploderar allt i Italien. Under fredagen, en vecka efter det första dödsfallet har 21 personer dött och drygt 800 rapporteras vara smittade. Denna siffra dubblas över helgen och antalet döda stiger till 34. Ytterligare en vecka senare, den 9 mars har antalet smittade tiofaldigats till 7400. Antalet döda uppgår till 366, vilket är 4,9 procent av de smittade och ställer alla tidigare expertprognoser på ända. Idag, inte ens en månad efter det första dödsfallet är 32000 italienare smittade och antalet döda är 2503. Det enda positiva nu är att tillväxten dämpas. Antalet smittade de senaste två dygnen är ungefär 14 procent per dygn och antalet avlidna något högre.

Potentialen

Den huvudsakliga potentialen är att politiker i Europas länder tittar på denna statistik och slutar förutsätta ett italienskt scenario. Tysklands krav igår på att stänga ner alla butiker, utom de mest livsnödvändiga, var tyvärr ett beslut i fel riktning. Tyskland har 15 döda på 7200 smittade och har därmed en andel på försumbara 0,3 procent. De tyska politikerna måste inse att de inte är Italien, inte ens i närheten och därför snabbt häva den stängningen. Detsamma gäller Frankrike och många europeiska småländer, där politikerna försöker visa handlingskraft genom ogenomtänkta nedstängningar. 

Konkursstatistiken

Vi pratar om dagar, för snart kommer konkursstatstiken att stiga dramatiskt. Ett företag klarar sig inte med noll i intäkter särskilt länge, särskilt inte inom servicenäringen där löner och hyror snabbt knäcker företaget. När den statistiken börjar komma då kommer europeiska politikerna att se att det finns en kostnad för de ogenomtänkta och ologiska åtgärder som de företar. Då är det dags för dem att titta på ett föredöme - Sverige. Det inte ofta jag känner så, men denna gång tycker jag svenska politiker gör det mesta rätt.  

 

wysiwyg_image

Tillväxten har dämpats de senaste två dagarna

Författare Peter Malmqvist