Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-13

Analys ExpreS2ion Biotech: Bavarian nära fas 3-start

Detta är en betald analys på uppdrag av ExpreS2ion Biotech Holding utförd av Analysguiden

Bavarian Nordic ändrar på fas 3-studie
Bavarian Nordic har fortfarande chans att starta en fas 3-studie med vaccinkandidaten ABNCoV2 i juni, vilket är den tidplan som har kommunicerats av bolaget. Studien har dock gjorts om jämfört med ursprungsplanen och kommer troligen inte att vara en del av de statliga påfyllnads-kampanjer mot coronainfektionen som pågår. I stället väntas en separat randomiserad studie på 4 000 patienter i EU och USA. 

Det primära effektmåttet kommer att registrera ökningen av neutraliserande antikroppar mot Wuhan-stammen av SARS-VoV2-viruset två veckor efter ett skott antingen av ABNCoV2 eller av Pfizer-vaccinet Comirnaty. Denna studiedesign ger oss gott hopp, 68 procent sannolikhet, att kandidaten kan lanseras i slutet av 2023. 

Ökande konkurrens inom COVID-19 prevention
Den väntade fas 3-studien ska göra det möjligt för Bavarian Nordic att hävda non-inferiority (icke underlägset) för ABNCoV2, ett proteinbaserat vaccin, jämfört med marknadsledaren Comirnaty, ett mRNA-baserat vaccin. Detta kan medföra en utmaning i marknadsföringen, men bland fördelarna för ABNCoV2 märks att produkten kan förvaras i rumstemperatur. 

Samtidigt byggs konkurrenstrycket upp med godkännande i EU av Nuvaxovid, det första godkända proteinbaserade vaccinet. Dessutom förväntas godkännande av effektiva omicron-riktade vacciner från Pfizer och Moderna, som bör dominera i vaccinationskampanjer i höst och vinter. 

Fokus på helägd vaccinkandidat mot bröstcancer
Vi ser vidare med spänning fram emot mer data på den interna prekliniska utvecklingen av ES2B-C001, ExpreS2ions helägda vaccinkandidat mot HER2+ metastaserad bröstcancer. Programmet har försenats med cirka två år och konkurrens från andra liknande program finns. Data från ytterligare toxikologiska djurstudier under 2023 blir nästa milstolpe och en fas 1-studie kan starta 2024. 

Motiverat värde sänks efter ökad konkurrens
ExpreS2ion Biotechnologies har rätt till ca 1 procent av den framtida försäljningen av ABNCoV2. Dessutom äger bolaget 34 procent i AdaptVac, som innehar en andel på ca 10 procent från ABNCoV2-intäkterna. Ökad konkurrens på marknaden leder till att vi sänker förväntat antal doser under 2023-27 till 225 miljoner (260). Regulatoriska krav på säkerhet ska inte heller försummas framöver. 

Vi sänker det motiverade värdet i vårt huvudscenario för ExpreS2ion till 30 kronor per aktie (39), en följd både av nyemissionens utspädning och något lägre värdering för ABNCoV2 och ES2B-C001. 

Författare Analysguiden