Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-15

Analys ExpreS2ion Biotech: Ett föränderligt landskap

Detta är en betald analys på uppdrag av ExpreS2ion Biotech Holding utförd av Analysguiden

Milstolpar till AdaptVac under 2023
Rekryteringen av äldre deltagare till Bavarian Nordics registreringsgrundande fas 3-studie för ABNCoV2 har gått långsammare än väntat. Den låga vaccinationsaktivitet mot Covid-19 i Europa bidrar sannolikt bidrar till utvecklingen.

En första avläsning från studien förväntas nu i mitten av 2023. Enligt Bavarian Nordics årsredovisning räknar bolaget med att under 2023 betala upp till 300 miljoner DKK till AdaptVac, förutsatt att avläsningen är positiv och att ansökan om godkännande lämnas in år.

Nyemission löser finansiering av ES2B-C001
ExpreS2ion Biotechnologies FoU-kostnader ökade till 36 MSEK under det sista kvartalet 2022, upp från 1,6 MSEK under första kvartalet 2022. Med den nu föreslagna nyemissionen om cirka 200 MSEK kan bolaget fortsätta att driva på investeringar i sitt program ES2B-C001 och fortsätta omvandlingen till en pipeline-driven organisation. Vi förväntar oss att den första patienten i en fas I-studie med ES2B-C001 kommer att behandlas i mitten av 2024, en liten fördröjning jämfört med våra tidigare antaganden.

FDA föreslår nya vaccinationsprocedurer
Den 26 januari hölls ett möte med FDA: s rådgivande kommitté kring förändringar i den nuvarande proceduren för vaccination mot Covid-19. De experter som bjöds in till mötet röstade för att både primär- och påfyllnadsvaccination ska utföras med samma typ och dos av vaccin. Panelen och FDA-tjänstemännen förordade de nyligen lanserade bivalenta mRNA-vaccinerna framför de monovalenta versioner, som introducerades 2021 och som nu sannolikt kommer att fasas ut.

Ett sådant beslut bör inte direkt påverka Bavarian Nordics pågående fas 3-program med ABNCoV2, men det återstår att förstå om ett nya rekommendationer i USA sätter upp andra krav för godkännande av nästa generation av Covid-19-vacciner.

Stor utspädning från föreslagen nyemission
Den föreslagna nyemissionen till kurs 4,90 kronor/aktie med efterföljande teckningsoptioner kommer att, förutsatt full teckning, mer än fördubbla antalet aktier under 2023. Givet utspädningen och en prognos om ett lägre totalt antal vaccinationer under 2024–28 sänker vi motiverat värde för ExpreS2ion Biotechnologies till 12 kronor (25).

Första fas 3-data för ABNCoV2 och 12-månaders data på antikroppsnivåer i den avslutade fas 2-studien utgör, tillsammans med framsteg för ES2B-C001, potentiella trigger i aktien på kort sikt.

Författare Analysguiden