Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-18

Analys ExpreS2ion Biotech: Lovande långtidsdata

Detta är en betald analys på uppdrag av ExpreS2ion Biotech Holding utförd av Analysguiden

Tecken på starkare och längre immunogenicitet
Bavarian Nordic släppte nyligen sexmånadersdata för vaccinkandidaten ABNCoV2. En grupp på 39 individer som deltagit i bolagets fas 2-studie testades för nivåer på neutraliserande antikroppar mot Wuhan-varianten av SARS-CoV2 viruset. Nivåerna hade minskat <50 procent sedan start, vilket kan tyda på en differentiering mot mRNA-vaccinerna, som visar större minskningar efter sex månader. 

Lovande data på nivåerna av antikroppar mot omicron BA.1-varianten visade ingen nedgång efter sex månader. Vi tolkar resultatet som preliminärt men att det pekar åt att ABNCoV2 har en mer varaktig immunogenicitet än de två ledande mRNA-vacciner. 

Bavarian sätter säkerhet främst i fas 3-studie
Bavarian Nordic startade sin statligt finansierade fas 3-studie med ABNCoV2 i september. En första avläsning från studien förväntas nu i början av 2023, en stor trigger för ExpreS2ion Biotechnologies. 

Designen av fas 3-studien har genomgått en översyn och kommer att delas upp i två separata delar, varav den ena syftar till att bevisa icke underlägsenhet (åtminstone inte sämre) än marknadsledaren Comirnaty. Merparten av studien, 3 000 av totalt 4 000 deltagare, kommer dock att i inriktas på att bevisa vaccinets säkerhet, i vår mening en konservativ och klok prioritering av resurserna. 

Kraftigt fallande vaccinationsnivåerna väntas 2023
Andelen dagliga COVID-vaccinationer har sjunkit dramatiskt i höst och verkar fortsätta nedåt trots att influensasäsongen startar på norra halvklotet. Databasen Our World in Data håller reda på de dagliga volymerna av Covid-19-vaccinationer och ligger för närvarande på dagliga 1,1 miljoner doser, långt under toppen på 44 miljoner doser dagligen i juni 2021. 

Vår bästa gissning är att extrapolera nivån i oktober till helåret 2023 vilket skulle motsvara ett globalt antal vaccinationer på 600-700 miljoner under 2023 jämfört med nära 8 miljarder år 2022. Värdet på marknaden kommer dock att sjunka betydligt mindre eftersom tillverkarna just nu höjer priserna kraftigt. 

Nya volymprognoser sänker värdet till 25 SEK
Mot bakgrund av sjunkande vaccinationsnivåer och en trolig lansering 2024 sänker vi prognos för sålda doser 2024-28 till 130 miljoner (225), motsvarande en andel på 17 procent i EU/USA. Vår prognos om lägre volymer kompenseras delvis av ett högre försäljningspris för ABNCoV2. Motiverat värde på vårt basscenario för ExpreS2ion sänks till 25 (30) SEK.

Författare Analysguiden