Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Analys Expres2ion: Potential till reducerad risk

Detta är en betald analys på uppdrag av ExpreS2ion Biotech Holding utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

ExpreS2ion tillhandahåller en plattform för nästa generationens vaccin, inkluderat terapeutiska vaccin. Med ett stärkt erbjudande kan licensintäkter med hög marginal öka. Värdet av proj­ekten i det samägda dotterbolaget bedöms inte vara fullt diskonterade.

ExpreS2ion Biotech Holding AB är verksamma inom forskning och läkemedelsutveckling och har utvecklat en patenterad uttrycks­plattform baserat på S2-celler med en bevisad förmåga att fram­ställa komplexa proteiner anpass­ade för vaccin och immunterapi med klinisk poten­tial. Bolaget genererar intäkter genom konsult­arvoden, utlicensiering av nyttjande­rätten till plattformen liksom för­säljning av tillbehör. Bland referens­kund­erna finns välkända läkemedelsbolag som Novartis och Roche, vilket också påvisar plattformens kapacitet. Bolaget har vidareutvecklat sitt erbjudande vilket också väckt ett stort intresse bland befintliga och potentiellt nya kunder. Vi tror att ett starkare erbjudande tillsammans med de försäljningsinsatser som bolaget gör kan bidra till fortsatt god tillväxt under de kommande åren till god marginal.

Som en del av affärsmodellen måste kunder ingå kommersiella avtal om dessa önskar gå vidare till klinisk utveckling med ett protein utvecklat och produ­cerat med hjälp av bolagets plattform. Det innebär att bolaget tar en del av den potentiella uppsidan som traditionella läkemedelsutvecklingsbolag ofta förknippas med, men utan motkrav på att finansiera utvecklingen. I dag har bolaget flera kända ”partner­projekt” varav ett malaria-projekt med Jenner Institute är det längst framskrida där en fas I/IIa-studie avslutats som påvisar immunicitet och måttlig men signifikant effekt. Via det samägda bolaget AdaptVac drivs även egna projekt. Det längst framskrida projektet AV001 har uppvisat tydlig tumörhämmande effekt i prekliniska studier. AV001 är ett terapeutiskt cancer­vaccin för behand­ling av HER2-positiv bröstcancer, en marknad som väntas uppgå till omkring 10 miljarder USD. Vid fortsatta framsteg mot kliniska studier bör projektet bli attraktivt för större potentiella partners och vi bedömer att en licensaffär skulle kunna uppgå till flera hundratals MUSD i totalt värde. Dock kommer ytterligare finansiering att behövas för att slutföra den prekliniska utvecklingen.

Genom att addera värdet av plattformen till de uppskattade värdena i de egna projekten liksom kända partnerprojekt beräknas ett motiverat värde i basscenariot till 8,2 kronor för de kommande 6–12 månaderna. 

Författare Markus Augustsson