Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-23

Analys Fastator: 28 procent rabatt på JEK

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastator utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fastators substans (JEK) ökade med ytterligare knappt 4 kronor till 58,70 kronor per aktie under kvartalet.  Efter en kursuppgång på 12 procent de tre senaste månaderna ligger substansrabatten på fortsatt höga 28 procent.  

Fastator är ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och försäljning av innehaven utgör affärsmodellen. Bolaget ska som en aktiv ägare med en ägarandel på mellan 10 och 50 procent addera värde till lokala fastighetsprojekt eller företag med produkter kopplade till fastighetssektorn. Bolaget har inga begränsningar vad gäller investeringarna och har ett annorlunda tänk. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär samtidigt att investeringarna får ett högre avkastningskrav.

Offentliga Hus dominerar

Fastators nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda omkring 4 miljarder kronor efter ett större förvärv i oktober 2018. Hyresgäster är stat, kommun och landsting, vilket ger stabila kassaflöden. Målet är att OH ska öka sitt fastighetsvärde till mellan 6 och 7 miljarder kronor år 2019. Då är en börsnotering planerad.

Börsnotering viktig

Utfallet av OH:s notering blir mycket viktigt för värdet på Fastators aktie. Det handlar om att få betalt för den värdeökning på cirka 542 miljoner kronor som OH har redovisade för de nio första månaderna 2018, varav 75 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Hälften av värdeökningen tillfallaer Fastator.

Motiverat värde

Fastatoraktien ger en riskspridning för invest­ering i olika fastighetsprojekt med hög avkastning, även om exponeringen mot OH väger tungt. Substansrabatten i Fastators aktie har minskat till 28 procent, jämfört med 31 procent i vår senaste uppdatering från den 30 augusti 2018. Vi höjer vår riktkurs för Fastator-aktien i basscenariot till 50 kronor (43).

 

Författare Bertil Nilsson