Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Analys Fastator: Ägandet i OH bakom substanstillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastator utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fastator ökade sitt substansvärde från 59 kronor till 64 kronor per aktie mellan det tredje och det fjärde kvartalet. Förklaringen är förvärv och fortsatta värdeökningar på Offentliga Hus fastigheter, ett bolag vars fastighetsvärde snart passerat 5 miljarder kronor. Vi höjer vår riktkurs för Fastatoraktien till 53 kronor (50).   

Fastator är ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och försäljning av innehaven utgör affärsmodellen. Bolaget ska som en aktiv ägare med en ägarandel på mellan 10 och 50 procent addera värde till lokala fastighetsprojekt eller företag med produkter kopplade till fastighetssektorn. Bolaget har inga begränsningar vad gäller investeringarna och en oppurtunistisk strategi. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär samtidigt att investeringarna får ett högre avkastningskrav.

Offentliga Hus dominerar

Fastators  nuvarande portfölj domineras av hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Detta bolag äger fastigheter värda drygt 5 miljarder kronor efter att förvärv för cirka 1,2 miljarder kronor tillträds efter årsskiftet 2018/2019. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting, vilket ger stabila kassaflöden och portföljen ger cirka 6 procent direktavkastning. Målet är att OH ska öka sitt fastighetsvärde till 9 miljarder kronor år 2019 inför en börsnotering om ett till två år. Då Offentliga Hus andel av Fastators substansvärde har ökat från 55 till 60 procent under det fjärde kvartalet 2018 är det mesta av värdeutvecklingen kopplat hit.

Motiverat värde

Fastatoraktien ger en riskspridning för invest­ering i olika fastighetsprojekt med högre avkastning, även om exponeringen mot OH väger tungt. Fastator har inlett en process för notering av sin aktie på någon av börsens huvudlistor, vilket bör vara positivt för kursutvecklingen. Substansrabatten i Fastators aktie har ökat till 32 procent, jämfört med 28 procent med vår senaste uppdatering den 23 november 2018. Vi höjer vår riktkurs för Fastator-aktien i bas-scenariot till 53 kronor (50).

Författare Bertil Nilsson