Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-24

Analys Fastator: "Stabil intjäning förtjänar hög värdering"

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastator utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Omsättningsökning på 78 procent

Fastator uppvisar mycket stabila siffror andra kvartalet, med en omsättning på 70,2 miljoner kronor (39,4) och ett resultat på 109,3 miljoner kronor (58,3). De ökande intäkterna kan hänföras till nya förvärv samt ökade förvaltningstjänster inom förvaltningsbolaget Nordic PM. Intäkterna hittills under 2020 är på 133 miljoner kronor, en imponerande ökning från 76,1 miljoner under motsvarade år förra året.  

Offentliga Hus noteras i oktober

I juli kommunicerades att Offentliga Hus kommer att börsnoteras i oktober på Nasdaq First North Premier. Offentliga Hus har gjort flera förvärv under kvartalet och Fastator har genom ett antal transaktioner renodlat Offentliga Hus och Industrisamhället. Offentliga Hus äger idag fastigheter till ett värde av 7,4 miljarder kronor och tillför 1136 miljoner kronor till Fastators substansvärde. Börsnoteringen bör ses som en stor trigger i närtid och Fastator har varit tydliga med att innehavet i Offentliga Hus är långsiktigt. Samtliga aktier i Offentliga Hus värderas idag till 2430 MSEK, cirka 107% av deras EPRA NAV. 

Renodling av innehavsbolag

I slutet av juli meddelade Fastator att innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället renodlas inför stundande börsnotering av Offentliga Hus. Denna omstrukturering innebär att Offentliga Hus säljer fastigheter för ett värde av 350 miljoner kronor till Industrisamhället, samtidigt som Industrisamhället genomför en nyemission om 215 miljoner kronor. Nyemissionen ger Industrisamhället ett substansvärde om cirka 500 miljoner kronor och Fastator kommer ha ett 50 procentigt ägande. Därtill innebär omstruktureringen att ett nytt innehavsbolag skapas när Offentliga Hus säljer innehavet i Studentbostäder i Sverige AB till Fastator. Fastator kommer fortsatt äga 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige AB, med ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor och ett substansvärde om 600 miljoner kronor. 

Författare Analysguiden