Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Analys Fastator: Välrustat bolag med stor rabatt

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastator utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Första kvartalet bidrog med ökad omsättning till 62,7 miljoner kronor (36,3), till stor del hänförligt till förvärv och ökad förvaltningsverksamhet i Nordic PM. Värdeförändringar i intressebolag och räntekostnader dämpar dock resultatet som landar på -21,1 miljoner kronor. Bolaget handlas för närvarande till en större rabatt, något som bör anses attraktivt givet den riskspridda portföljen och stora exponeringen mot samhällsfastigheter. 

Fastighetsportföljen

Fastators nuvarande portfölj domineras dels av direktägda lokala centrum- och industrifastigheter för cirka 1,4 miljarder kronor samt det hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB (OH). Det senare bolaget äger fastigheter värda drygt 7 miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och landsting, vilket ger stabila kassaflöden och portföljen ger 4,8 procents direktavkastning. OH utgör cirka 33 procent av Fastators totala portföljvärde, medan bolagets egna fastigheter står för omkring 56 procent. 

Höga lånekostnader-högre avkastningskrav

Fastator är ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och försäljning av innehaven utgör affärsmodellen. Bolaget ska som en aktiv ägare med en ägarandel på mellan 10 och 50 procent addera värde till sina investeringar i fastighetssektorn. Bolaget har inga begränsningar vad gäller investeringar och har ett annorlunda tänk. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär samtidigt att investeringarna får ett högre avkastningskrav och blir mer opportunistiska. 

Från substanspremie till substansrabatt

Den tidigare substanspremien på 23 procent har vid analystillfället bytts till en substansrabatt på drygt 35 procent. Marknaden är osäker och fulla effekten av Covid-19 är ännu svårt att utröna men vår mening är dock att Fastators riskspridda portfölj och flexibilitet i investeringar kommer innebära lägre långsiktig påverkan. 

 

Författare Analysguiden