Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Analys Fastpartner: 08-fokus höjer driftnettot

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fastpartners överskottsgrad ökade under första kvartalet, jämfört med samma kvartal för ett år sedan. En förklaring är vissa större kommersiella fastighetsköp i Frösunda, Solna. Aktien handlas med cirka 10 procents premie mot substansvärdet. Vi höjer vår riktkurs från 60 till 64 kronor.

FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och drygt hälften är produktions- och logistik/lager fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj består av 180 fastigheter.  

Tyngdpunkt i Storstockholm

Fastpartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Stor-Stockholm vilket har ökat ytterligare efter förvärvet av Brahelund 2 i Solna. Denna strategi har också lyft hyresnivån och överskottsgraden i beståndet. Strategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk, med en attraktiv låne­finansiering.

Framgångsrik strategi

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förorts­centrumen Tensta och Rinkeby med flera, år 2011. Potential finns även i den fastighets­portfölj som köptes från Castellum 2015.

Skuldsättning

Fastpartner kommer att ha en nettoskuldsättning på omkring 50 procent när tilläggsköpeskillingen för bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm, betalats ut senare under 2019.

Motiverat värde

Vi höjer vår motiverade riktkurs till 64 kronor i basscenario (60) som varierar från, som lägst 55 kronor i bearscenariot, till 73 kronor i bullscenariot. Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs dels av en känslig­hetsanalys om +/-5 procent på bolagets fastighetsvärde och adderat till det +/- 4,5 procent vinst/aktieeffekt av antagna fastighetsförvärv på en miljard kronor per år.

Författare Bertil Nilsson