Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-19

Analys Fastpartner: En utmanande period går mot sitt slut

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Utveckling under Q1 2021

Hyresintäkterna under Q1 2021 ökade 3% till 463 mkr (448) och driftnettot ökade 1% till 308 mkr (306). Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade 3% till 228 mkr (221) och det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår nu till ca 990 mkr. Fastpartner märker en klart ökad aktivitet vad gäller lokalsökningar då många företag omprövar sina lokalbehov efter de erfarenheter de fått under pandemin. I många fall innebär det minskning av befintliga ytor, men det finns även möjligheter till nyuthyrning för fastighetsbolag med attraktiva ytor att erbjuda.

Investment Grade-rating av Moody’s

Som ett resultat av förstärkta nyckeltal baserat på den aktuella emissionen av gröna obligationer samt D-aktier om 500 mkr har Fastpartner erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter av Moody’s. För bolaget innebär en Investment Grade-rating både lägre finansieringskostnader och minskad refinansieringsrisk. Fastpartners långsiktiga mål är att uppnå ratingnivån Baa1. Vidare har bolagets styrelse nyligen fastställt nya finansiella mål för perioden fram till 2025. Där ingår bland annat att uppnå ett rullande årligt förvaltningsresultat på minst 1 500 mkr.

Fortsatt förädling av fastighetsbeståndet

Fastpartners fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholmsområdet. Resterande hyresvärden finns i Gävle, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala, samt övriga landet. Det största segmentet i fastighetsportföljen är kontor som står för 48% av hyresvärdet. Värdet på koncernens fastigheter uppgick vid utgången av Q1 2021 till 31,6 mdkr. Under Q1 har två av bolagets större detaljplaner vunnit laga kraft varav 38 000 kvm i Västberga och 36 000 kvm i Gävle. Byggnation kommer att starta under hösten. Bland de förädlingsprojekt som pågår i fastighetsbeståndet kan nämnas utvecklingen av Hemsta Works i Gävle, samt utvecklingen av kontorsklustrena Centrala Frösunda, Kista Bright och J12 i Upplands Väsby.

Vi höjer riktkursen till 113 kr

Vi höjer riktkursen till 113 kr för Fastpartner (tidigare 100 kr). Bolagets mål att nå ett driftresultat på minst 1 500 mkr till 2025 indikerar fortsatt tillväxt i fastighetsporföljen. I dagsläget handlas Fastpartner till 3% premie mot det långsiktiga substansvärdet som är 92,90 kr per stamaktie. Historiskt har Fastpartner genomgående värderats med en premie på ca 25% relativt andra bolag i den svenska fastighetssektorn.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.