Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-24

Analys FastPartner: Fastigheterna ökade 6,6 procent

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

FastPartner rapporterar värdeökningarna på fastigheterna under första halvåret, motsvarande 6,6 procent i årstakt. Aktien handlas med cirka 5 substansrabatt, räknat på EPRA NAV, inklusive kommande reavinst på bostäderna i Bromsten, Stockholm.

FastPartner under ledning av Sven-Olof Johansson gick från ett bolag under rekonstruktion på 1990-talet, till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag 2012. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Stockholms­regionen och utgör cirka 80 procent av hyresintäkterna. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhällsservice- eller handels­fastighet.

Okonventionell strategi

Investeringsstrategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk, med en attraktiv låne­finansiering. Strategin har varit okonventionell och framgångsrik, som exempelvis köpet av ­centrumen i Tensta och Rinkeby år 2011. Potential finns även i den fastighets­portfölj som köptes från Castellum under 2015. Därtill har köpet av fastigheten Upp­finnaren 1 på Östermalm i Stockholm, samt ett fastighetsbyte i Uppsala och Gävle, ökat bolagets förvaltningsresultat med sju procent.

Nettoskuldsättning

FastPartner kommer att ha en nettoskuldsättning på omkring 46 procent av fastighetsvärdet, när väl en tilläggsköpeskilling för vissa bostadsfastigheter i Spånga i Stockholm, betalats ut under det fjärde kvartalet 2018.

Motiverat värde

Vi bedömer att ett motiverat aktievärde för vårt basscenario är 53 kronor per aktie, med ett intervall mellan 46 och 60 kronor. Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs, dels av en känslig­hetsanalys om +/- 5 procent på bolagets fastighetsvärde, samt +/- 4,8 procent vinst per aktieeffekt av antagna fastighetsförvärv om 1 miljard kronor per år. Justerat för en aktiesplit 3:1 är detta oförändrat, jämfört med vår uppdatering den 7 maj.

Författare Bertil Nilsson