Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-05

Analys FastPartner: Fortsatt högre värden i Q3

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fastpartners kvartalsrapport visar på en fortsatt solid intjäning från fastighetsbeståndet. Driftnettot förbättratdes ytterligare något tack vare lägre vakansgrad, samt uthyrning av en ny skolbyggnad i Gävle. Aktien handlas till cirka 5 procent substansrabatt.

Fastpartmer under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet, till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Stockholms­regionen, vilken utgör cirka 80 procent av hyresintäkterna. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhällsservice- eller handels­fastighet. Strategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk, med en attraktiv låne­finansiering.

Bred portfölj

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förorts­centrumen Tensta och Rinkeby m.fl. år 2011. Potential finns även i den fastighets­portfölj som köptes från Castellum 2015. Genom köpet av fastigheten Upp­finnaren 1 på Östermalm i Stockholm samt ett fastighetsbyte i Uppsala och Gävle har bolagets förvaltningsresultat ökat med sju procent.

Skuldsättning 46 procent

Fastpartner kommer att ha en nettoskuldsättning på omkring 46 procent när tilläggsköpeskillingen för bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm, betalats ut under fjärde kvartalet 2018. 

Motiverat värde

Vi kommer fram till ett oförändrat motiverat värde om 53 kronor i vårt basscenario. Det varierar från 46 kronor per aktie i ett bearscenario, till 60 kronor per aktie i ett bullscenario. Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs, dels av en känslig­hetsanalys om +/-5 procent på bolagets fastighetsvärde, samt +/- 4,6 procent effet på vinst per aktie av antagna fastighetsförvärv om cirka en miljard kronor per år. Fem procent substansrabatt i aktien indikerar också att det finns en viss kurspotential.

Författare Bertil Nilsson