Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-28

Analys Fastpartner: Med sikte på nya förvärv

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Den stora reavinsten från försäljning av bostadsbyggrätterna i Spånga är nu på plats. Trots 51 procent belåningsgrad går bolaget vidare med en föreslagen emission av D-aktier som sannolikt lär följas av nya fastighetsförvärv. Vi höjer vår riktkurs för aktien i vårt Bas-scenario från 72 till 75 kronor.

Fastpartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Storstockholm vilket har ökat ytterligare efter förvärv av främst kontorsfastigheter i Solna. Denna strategi har lyft hyresnivån och överskotts­graden i beståndet. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- eller handels­fastighet. Strategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv låne­finansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förorts­centrumen Tensta och Rinkeby med flera, år 2011. Det finns även en viss potential att höja uthyrningsgraden i främst beståndet i norra Storstockholm

Fastpartner har nu kommit ned på en belåningsgrad om 51 procent efter att reavinsten från försäljning av bostadsbyggrätterna i Spånga äntligen kunde betalas ut efter fastställd detaljplan. Bolaget går nu vidare med att föreslå bolagsstämman en emission av D-aktier för att höja bolagets kreditbetyg till Investment Grade.

Vi höjer vår motiverade riktkurs till 75 kronor i Bas-scenario (72) som varierar från 65 kronor i Bear-scenariot (tidigare 62 kronor) till 85 kronor i Bull-scenariot (tidigare 82 kronor). Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs av en känslig­hetsanalys om +/-5 procent på bolagets fastighetsvärde och adderat till det +/-4,7 procent vinst/aktie-effekt av antagna fastighetsförvärv om en miljard kronor per år.

Författare Bertil Nilsson