Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-07

Analys FastPartner: Mer uthyrt och värdeökningar

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fortsatta värdeökningar gör att FastPartners substansvärde (EPRA NAV) lär hamna kring 165 kronor per aktie efter avslutad bostadsförsäljning i Bromsten, Stockholm. Uthyrningsgraden har också förbättrats med nästan 1 procent-enhet.

FastPartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Stockholms­regionen som utgör drygt 75 procent av hyresintäkterna. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhällsservice- eller handels­fastighet. Strategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv låne­finansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förorts­centrumen Tensta och Rinkeby m.fl. år 2011. Potential finns även i den fastighets­portfölj som köptes från Castellum 2015. Genom köpet av fastigheten Upp­finnaren 1 på Östermalm i Stockholm samt ett fastighetsbyte i Uppsala och Gävle ökade bolagets förvaltningsresultat med sju procent.

FastPartner kommer att ha en nettoskuldsättning på cirka 50 procent när tilläggsköpeskillingen för bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm, betalats ut vid halvårs­skiftet 2018 och beslutad aktieutdelning har erlagts. Utdelningen på stamaktien är uppdelad 50/50 i maj och november.

Vi kommer fram till ett motiverat värde om 160 kronor i vårt bas-scenario. Det varierar vi från 140 kronor per aktie i ett Bear-scenario till 180 kronor per aktie i ett Bull-scenario. Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs dels av en känslig­hetsanalys om +/-5 procent på bolagets fastighetsvärde och adderat till det +/-4,8 procent vinst/aktie-effekt av antagna fastighetsförvärv om 1 miljard kronor/år. 

Författare Bertil Nilsson