Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-26

Analys Fastpartner: "Nya finansiella mål bäddar för fortsatt tillväxt"

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fortsatt begränsad effekt av Covid-19-pandemin

Under Q3 2020 ökade Fastpartners hyresintäkter 4,6% till 447 mkr (428) och driftnettot ökade 7,6% till 330 mkr (307). Nya kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar och tillkommande hyror från nyligen förvärvade fastigheter låg bakom intäktsökningen. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår nu till 950 mkr. Fastpartner uppger att Covid-19-pandemin haft relativt begränsad effekt på bolagets verksamhet. Under kvartalet hade man en nettouthyrning på 11 mkr och levererade en stark överskottsgrad på 74%.

Målsättning nå 1 500 mkr i förvaltningsresultat 2025

Fastpartners fastighetsbestånd är geografiskt koncentrerat till Stockholmsområdet. Resterande hyresvärden finns i Gävle, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala, samt övriga landet. Det största segmentet i fastighetsportföljen är kontor som står för 49% av hyresvärdet. Under 2020 har Fastpartner låtit värdera samtliga fastigheter med två externa oberoende värderingsinstitut. Värdet på koncernens fastigheter uppgick vid utgången av Q3 till 30 168 mkr (28 172). Fastpartners styrelse nyligen har fastställt nya finansiella mål för perioden fram till 2025. Där ingår bland annat att uppnå ett rullande årligt förvaltningsresultat på minst 1 500 mkr.

Andra händelser under Q3

Under Q3 fick Fastpartner en Investment Grade rating från Scope Ratings som även gav bolagets obligationslån och företagscertifikat kreditbetyget BBB- med stabila utsikter. Arbetet med att uppnå Investment Grade även hos Moody ́s fortgår och man är nära att uppfylla samtliga kriterier för att nå kreditbetyget Baa3 hos dessa. Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet under Q3 uppgick till 163 mkr (350). Bland de förädlingsprojekt som pågår i fastighetsbeståndet kan nämnas utvecklingen av Hemsta Works där man kommer att kunna dra fördelar av Microsofts investeringar i Gävle, samt utvecklingen av kontorsklustrena Centrala Frösunda, Kista Brighton och J12 i Upplands Väsby.

Vi upprepar vår riktkurs 100 kr

Vi står fast vid vår tidigare kommunicerade riktkurs 100 kr för Fastpartner. Bolagets mål att nå ett driftresultat på minst 1 500 mkr till 2025 indikerar fortsatt tillväxt i fastighetsporföljen.

Författare Analysguiden