Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-18

Analys Fastpartner: Står väl rustat för att möta en svagare marknad

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av Analysguiden

Rullande förvaltningsresultatet når 960 mkr i Q3
Fastpartners hyresintäkter ökade under Q3 med 11% till 514 mkr. Driftnettot ökade med 10% och uppgick till 371 mkr, motsvarande en överskottsgrad på 72%. Förvaltningsresultatet ökade 2,5% till 257 mkr drivet av högre hyresintäkter från nytecknade hyreskontrakt, hyresgästanpassningar, samt tillkommande hyror från nyförvärvade fastigheter. Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid utgången av Q3 till 37,3 mdkr och orealiserade värdeförändringar på fastigheter under Q3 uppgick till 0 mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick vid utgången av kvartalet till 92%. Fastpartners mål att 2025 nå ett årligt förvaltningsresultat på 1 500 mkr står fast och vid utgången av Q3 uppgick det rullande förvaltningsresultatet på årsbasis till 960 mkr. Det långsiktiga substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick vid halvårsskiftet till 115 kr. 

Ett av få bolag med historik tillbaka till 90-talskrisen
Fastpartner fokuserar på kommersiella fastigheter i de sex kärnmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Gävle. Som ett av få noterade fastighetsbolag med en historik som sträcker sig tillbaka till 90-talskrisen har Fastpartner en ledning med erfarenhet av situationer som i mycket påminner om den oro som nu råder. Man har det senaste året arbetat med ett antagande om stigande räntor, något som lett till en låg expansionstakt och en förstärkning av bolagets balansräkning. Då i stort sett samtliga hyresavtal är indexreglerade medför uppräkningen av KPI-index en ordentlig tillväxt i bolagets hyresintäkter. Indexuppräkningen i kombination med en bra nettouthyrning senare tid medför en stark tillväxt av bolagets hyresintäkter framöver. 

Relativvärdering föranleder justerad riktkurs
En relativvärdering visar att ett urval noterade fastighetsbolag i genomsnitt handlas till en rabatt på 20% mot rapporterat substansvärde per aktie. Vi justerar därför vår riktkurs för Fastpartner till 92 kr (tidigare 114). Detta motsvarar en värdering som är i linje med de andra fastighetsbolagen i vårt urval. Det är dock värt att notera att Fastpartner i ett historiskt perspektiv har handlats till en premie mot övriga sektorn. 

Författare Analysguiden