Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-10

Analys Fastpartner: "Stark tillväxt i rådande pandemi"

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fokus på kommersiella fastigheter i storstadsregioner 
 
Bolaget äger 203 fastigheter med 1,5 miljoner kvm yta, varav hälften utgörs av kontor. Detta är en fördelning man strävat efter och är en tydlig förändring mot för 10 år sedan, då största andelen var industri. Bland hyresgästerna finns några av Sveriges ledande och största industribolag, unga entreprenörer med nystartade bolag och många typer av samhällsservice som äldreboende, skolor, statliga och kommunala förvaltningar och vårdinrättningar. Fastpartner har en hög ekonomisk uthyrningsgrad på 91% och långa hyresavtal på drygt fem år i genomsnitt, vilket innebär att man har låg exponering mot förändringar på hyresmarknaden inom den närmaste framtiden. Bland mer kända fastigheter i bolagets portfölj finns Åhlénshuset på Östermalmstorg, NCC:s nya huvudkontor som är uthyrt på 10 år till NCC, Solna Port, Nasdaqs huvudkontor i Frihamnen, samt Patent och Registreringsverkets kontor på Valhallavägen. Man kommer fortsatt vara intresserade av denna typ av fastigheter framöver, men avkastningen på det man förvärvar får inte vara för låg. Här vill man se att nya förvärv höjer den genomsnittliga direktavkastningen på 4,6%. Man tittar även på andra områden än Stockholm, samt på fastigheter med utvecklingspotential.  
 
Exponering mot den kraftigt växande regionen Stockholm-Mälardalen 
 
En investering i Fastpartner ger exponering mot den kraftigt växande regionen Stockholm-Mälardalen. Stockholms stad har under de senaste åren präglats av mycket hög befolkningstillväxt och fram till 2050 bedöms befolkningen i Stockholms län öka med 1,2 miljoner till 3,4 miljoner. Befolkningstillväxten beror främst på ett högt födelseöverskott, samt stor inflyttning från utlandet och övriga delar av Sverige. 
 
De finansiella målen för 2020 har redan uppnåtts 
 
Det finansiella målet för slutet av 2020 att nå ett rullande årligt förvaltningsresultat på 950 mkr är redan uppnått. Från bolagets sida avvaktar man i och med Covid-19 till i september med att komma ut med nya finansiella mål. Man har tidigare sagt att man över tid vill växa förvaltningsresultatet med i storleksordningen 10% per år. Dock vill man inte gå upp i belåning utan ligga kvar kring nivån 50%. Detta ger en budget på strax över en miljard som bolaget kan investera i antingen nya fastigheter eller i befintligt bestånd. Bolaget har även emitterat D-aktier under 2019 för att stärka bolagets soliditet, vilket ska möjliggöra en investment grade-rating på bolagets obligationer. Man hoppas uppnå denna bättre rating från kreditinstituten under 2020, vilket skulle vara gynnsamt för bolagets räntekostnader. 

Rabatt mot underliggande substansvärde på 82 kr per aktie 
 
I dagsläget handlas Fastpartner till ca 84% av substansvärdet i fastigheterna. Att bolaget handlas till en rabatt mot sitt substansvärde kan betyda att det är ett bra tillfälle att investera i aktien. Historiskt har Fastpartner genomgående värderats med en premie på ca 25% relativt andra bolag i den svenska fastighetssektorn. 

 

Författare Analysguiden