Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Analys Fastpartner: Värdeökningar lyfte vinsten

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fastpartner redovisade större värdeökningar på sitt fastighetsbestånd (cirka 1,4 miljarder kronor) i kv4/2019 än vi väntat oss. Det ger ett substansvärde mellan 69 och 83 kronor per stamaktie beroende på val av metod. Vi höjer vår riktkurs till 100 kronor i bas-scenariot (tidigare 75 kronor).

Fastpartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Stockholmsregionen vilket har ökat ytterligare efter förvärv av främst kontorsfastigheter i Solna. Denna strategi har lyft hyresnivån och överskotts­graden i beståndet. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- eller handels­fastighet. Strategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv låne­finansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förorts­centrumen Tensta och Rinkeby med flera, år 2011. Det finns även en viss potential att höja uthyrningsgraden i främst beståndet i norra Storstockholm

Fastpartner har kommit ned på en belåningsgrad om 45 procent av fastighets-portföljen som en följd av värdeökningar och reavinster under 2019. Detta från att bara för något år sedan legat en bit över 50 procent. Bolaget har också stärkt sin finansiella ställning genom en emission av D-aktier.

Vi höjer vår motiverade riktkurs till 100 kronor i Bas-scenario (tidigare 75 kronor) som varierar från 78 kronor i Bear-scenariot till 122 kronor i Bull-scenario. Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs av en känslig­hetsanalys om +/-10 procent på bolagets fastighetsvärde och adderat till det +/-10 procent vinst/aktietillväxt av antagna fastighetsförvärv om två miljarder kronor per år.

Författare Bertil Nilsson