Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

Analys Fastpartner: Värderad till högre premie

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Den viktigaste händelsen i Fastpartners kv2 2019-rapport var ytterligare värdeökningar på 241 miljoner kronor. Men aktiekursen har stigit och handlas nu till cirka 23 premie mot EPRA NAV (substansvärde utan latent skatt). Vi höjer vår riktkurs för aktien i vårt Bas-scenario från 64 till 72 kronor.

Fastpartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Storstockholm vilket har ökat ytterligare efter förvärv av främst kontorsfastigheter i Solna. Denna strategi har lyft hyresnivån och överskotts­graden i beståndet. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- eller handels­fastighet. Strategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv låne­finansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förorts­centrumen Tensta och Rinkeby med flera, år 2011. Det finns även en viss potential att höja uthyrningsgraden i främst beståndet i norra Storstockholm

Fastpartner kommer att ha en nettoskuldsättning på omkring 51 procent när tilläggsköpeskillingen för bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm, betalas ut under tredje kvartalet 2019. Detta har varit kopplat till en fastställd och godkänd detaljplan.

Vi höjer vår motiverade riktkurs till 72 kronor i Bas-scenario (64) som varierar från 62 kronor i Bear-scenariot (tidigare 55 kronor) till 82 kronor i Bull-scenariot (tidigare 73 kronor). Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs dels av en känslig­hetsanalys om +/-5 procent på bolagets fastighetsvärde och adderat till det +/-4,5 procent vinst/aktie-effekt av antagna fastighetsförvärv om en miljard kronor per år.

Författare Bertil Nilsson