Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Analys Fastpartner: Ytterligare bostadsvinster

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Medan Fastpartners hyresintäkter och driftnetto kom in som väntat under Q4 2018, bidrog värdeökningar till att resultatet efter finansnetto blev 121 miljoner kronor bättre än väntat. Aktien har gått starkt och värderas nu till premie mot sitt substansvärde.

Fastpartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabb­växande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighets­portföljen har sin tyngdpunkt i Storstockholm, som efter förvärvet av Brahelun 2 i Solna kommer att utgöra cirka 85 procent av hyresintäkterna. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhällsservice- eller handels­fastighet. Strategin har varit att kombinera hög­avkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk, med en attraktiv låne­finansiering.

Annorlunda investeringsstrategi

Investeringsstrategin har varit oortodox, men framgångsrik, som köpet av bland annat förorts­centrumen Tensta och Rinkeby år 2011. Potential finns även i den fastighets­portfölj som köptes av Castellum 2015. Genom köpet av fastigheten Upp­finnaren 1 på Östermalm i Stockholm, samt ett fastighetsbyte i Uppsala och Gävle, ökade bolagets förvaltningsresultat med sju procent.

Skuldsättning rimlig

Fastpartner kommer att ha en nettoskuldsättning på omkring 46 procent, när väl tilläggsköpeskillingen för bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm, betalats ut under första halvåret 2019.

Motiverat värde

Vi höjer vår motiverade riktkurs till 60 kronor i basscenario (53), vilket varierar ner till 52 kronor i vårt mer pessimistiska bearscenario, upp till 68 kronor i det mer optimistiska bullscenariot. Skillnaden mellan dessa tre scenarion utgörs dels av en känslig­hetsanalys om +/-5 procent på bolagets fastighetsvärde, samt  adderat till detta +/- 4,6 procent vinst per aktieeffekt av antagna fastighetsförvärv om en miljard kronor per år.

Författare Bertil Nilsson