Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Analys Ferroamp Elektronik: Tillväxt över förväntan

Detta är en betald analys på uppdrag av Ferroamp Elektronik utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Ferroamp forstätter att redovisa en imponerande tillväxt under fjärde kvartalet 2019 och överträffar våra högt stälda förväntningar. Arbetet med Industrialisering Gen 2.0 löper enligt plan.

Kraftigt växande försäljning

För det fjärde kvartalet 2019 redovisade Ferroamp en försäljning på 18,9 miljoner kronor jämfört med 7,3 miljoner motsvarande kvartal föregående år. Således landade tillväxttakten på imponerande 158 %. Bolaget bedömer att 5 miljoner kronor av kvartalets försäljning är av engångskaraktär härlett till ett projekt tillsammans med Vattenfall, samt stora leveranser relaterade till osäkerheten kring om batteribidraget kommer kvarstå. För helåret 2019 växte omsättningen med 190 % och uppgick till 45,9 miljoner kronor. Det är betydligt bättre än våra estimat.  Den kraftiga försäljningsökningen har framförallt drivits av en högre leverans av basorder, i kombination med en förhöjd fakturering av stora projekt.

Ett antal viktiga projekt

Kvartalet har innefattat ett par nyckelprojekt. Bland annat har projekt rörande sammankoppling av byggnader via likspänningsnät, sammankoppling av solceller och batterier, samt förberedelse för elbilsladdning genomförts tillsammans med Skanska och Akademiska Hus. Dessutom har ett projekt genomförts tillsammans med Vattenfall, där Ferroamp har tagit fram världens första mobila DC-snabbladdare kopplad till likspänningsnät och energilager. Produkten kan användas under evenemang eller andra tillfällen, där det finns ett temporärt behov av snabbladdning eller där elnätet inte räcker till.

Fortsatt negativa resultat

Som väntat redovisar Ferroamp fortsatta förluster. Under fjärde kvartalet ökade rörelseförlusten till knappt 7 miljoner kronor jämfört med 2,7 miljoner motsvarande period 2018. För helåret 2019 uppgick rörelseförlusten till 24,5 miljoner kronor jämfört med 11,7 miljoner föregående år. Satsningen på att industrialisera produkterna och produktionen – det så kallade Industrialisering Gen2.0 – är den huvudsakliga anledningen till det negativa resultatet. Arbetet löper enligt plan och i takt med att arbetet med Industrialisering Gen 2.0 utvecklas och fler produkter anpassas till storskalig produktion, förbättras också förutsättningarna för Ferroamp att nå lönsamhet.

Motiverat värde

I den inledande analysen var vår bedömning att det fanns en uppsida i aktien från den dåvarande kursen på ungefär 50 kronor. Dagens börskurs på cirka 58 kr innefattar en uppgång på nästan 7 procent från lanseringen av vår första analys. Mot bakgrund av den starka avslutningen på 2019 väljer vi att justera upp vårt motiverade värde något, till ungefär 70 kronor per aktie.