Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-26

Analys Ferroamp: "Imponerande tillväxt trots Covid-19-effekter"

Detta är en betald analys på uppdrag av Ferroamp Elektronik utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fortsätter växa i raketfart

Ferroamp redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2020 på 17,6 miljoner kronor, jämfört med 9,9 miljoner för andra kvartalet 2019. Det ger en organisk tillväxt på 78,2 procent. Förlusterna fortsatte att öka. Under kvartalet redovisades ett rörelseresultat på
-8,8 miljoner kronor jämfört med -2,9 miljoner samma period före­gående år.

Större Covid-19-effekter än väntat

Försäljningen har i viss mån påverkats negativt av Covid-19-pandemin och bolaget bedömer att volymökningar motsvarande 4 miljoner kronor har senarelagts. Virusets utbrott sammanföll med inledningen av det andra kvartalet, vilket resulterade i en svagare orderingång. Bolagsledningen kommenterar att efterfrågan åter-hämtade sig mot slutet och att bolaget lämnar andra kvartalet med en god orderstock. Det kvarstår dock viss osäkerhet in i andra halvåret 2020. Ferroamp ser fortsatt viss försening i investeringsbesluten hos kunderna. Vi ser en risk att Covid-19 förskjuter efterfrågan framåt i tiden, vilket kan få negativa effekter på försäljningen även under resterande del av innevarande år.

Samarbetspartners bäddar för utlandsexpansion

Ferroamp har ytterligare stärkt sin position på marknaden genom att teckna samarbetsavtal med ett antal aktörer. Sticker ut gör partners på den norska och holländska marknaden, vilka lägger grunden för att expandera försäljningen utomlands. Bolaget har redan vunnit en order i Holland relaterat till utmaningar inom solenergi och ladd-kapacitet för elfordon. På sikt ser vi god tillväxtpotential i Ferroamps affär utomlands.

Höjd riktkurs – aktien köpvärd

Vi höjer våra långsiktiga försäljningsprognoser, vilket resulterar i en höjd riktkurs. Vi ser ett motiverat värde på 71 kr per aktie. Om vårt scenario infaller ser aktien attraktiv värderad ut på 1,59 gånger EV/S för 2022.

Författare Analysguiden