Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-24

Analys Flexion Mobile: Rivstartar året med ett nytt rekordkvartal

Detta är en betald analys på uppdrag av Flexion Mobile utförd av Analysguiden

Nettoomsättningen växte hela 61 procent i kvartalet
Flexion Mobile rapporterar ett mycket starkt första kvartal, som normalt sett brukar vara ett svagare kvartal. Omsättningen ökade till 10,6 miljoner GBP (6,6), en tillväxt på 61 procent på årsbasis och 1 procent sekventiellt. Det sista kvartalet är alltid det starkaste, så att överträffa de siffrorna är ett klart styrkebesked. Bruttomarginalen landar på 13,9 procent (12,5) och bolagets rörelsekostnader slutade på 1,2 miljoner GBP (0,9). Det justerade ebitda-resultatet hamnade på 0,5 miljoner GBP (-0,15) och rörelseresultatet på 0,3 miljoner GBP (-0,15). Det starka utfallet i första kvartalet förklaras av att bolaget har ett starkt momentum och att de top-tier-titlar som annonserades i det förra kvartalet har genererat intäkter nästan omgående under detta kvartal.

Genomsnittliga månatliga intäkter +83% för top-tiers
Tack vare lanseringen av flera top-tier-titlar under det förra kvartalet, blev detta kvartal ännu ett rekordkvartal. De genomsnittliga månatliga intäkterna uppgick till 731 612 USD för top-tier spelen i portföljen, vilket är en ökning på 83 procent på årsbasis. Spelportföljen innehåller för tillfället 23 spel, oförändrat från förra kvartalet. Dock har tre spel som ännu inte lanserats men är på gång. Under kvartalet annonserade bolaget ett avtal med ONEMT för deras spel King’s Choice och med tap4fun för deras spel Kingdom Guard. Båda spelen levererar 3 miljoner USD per månad från Google Play app store, vilket kommer säkerställa en fortsatt start tillväxt i omsättningen.

Ytterligare en strategisk investering annonserades
Förvärvet av Liteup Media UG, som tidigare annonserades har nu under kvartalet genomförts. Totalt förvärvas 20% för 500 000 USD i ett första steg, med rätt till ytterligare 20% baserat på en värdering om 2,5 miljoner USD. Fram till 2025 har bolaget sedan en option att förvärva resterande utifrån en bruttovinstmultipel. Mot slutet av det första kvartalet annonserades ytterligare ett strategiskt förvärv. Audiencly GmbH, en byrå inom influencer marketing för spel-industrin, köptes för 9,34 miljoner euro. Tillsammans kommer Flexion att kunna dra nytta av tydliga marknadssynergier och samtidigt erbjuda en bredare och mer omfattande tjänst till spelutvecklare med höga intäkter runt om i världen. Under förra året ökade omsättningen med 190 procent för Audiencly och enligt preliminära siffror var omsättningen 7,31 miljoner euro och ebitda-resultatet 1,37 miljoner. Detta blir ett fint tillskott för Flexion.

Genom en DCF-värdering sätter vi ett motiverat värde på 12–18 månaders sikt på 23,40 – 33,40 kronor (24,3–31,4).

Författare Analysguiden