Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-25

Analys Flowscape: Nettoomsättningen växte med +65%, ett nytt rekord

Detta är en betald analys på uppdrag av Flowscape Technology utförd av Analysguiden

ARR ökade med +39% på årsbasis
Flowscape stängde det första kvartalet med en rekordnettoomsättning, den högsta i bolagets historia. Omsättningen landade på 10,9 mkr (6,6), upp hela 65 procent på årsbasis. Sekventiellt ökade den med 18 procent. Den positiva utvecklingen av ebitda fortsatte under kvartalet och ökade sekventiellt till 1,1 mkr från 0,8 mkr. Avskrivningarna av goodwill och balanserade utgifter gör dock att ebit är fortsatt negativt enligt förväntan. Kvartalet stängde med en ebit på -4,3 mkr (-6,3). Det är först efter motsvarande kvartal nästa år som vi förväntar oss att ebit blir positivt.

Vändningen till negativt kassaflöde beror på främst de 1,5 mkr i förfallna obetalda kundfakturor samt 0,5 mkr i emissionskostnader. Totalt slutade kassaflödet på -2,1 mkr (0,4). Under kvartalet har bolaget gjort en riktad emission om 12,5 mkr till kvalificerade investerare. Betalning för emission kommer att erhållas under det andra kvartalet, varpå kassaflödet återigen förväntas vara positivt.

Många nya affärer under kvartalet
Flowscape har fortsatt att leverera nya affärer i Norden, Europa, Asien och USA under kvartalet. Den underliggande efterfrågan är stark på bolagets lösningar. Totalt ordervärde, för publicerade nya ordrar, under kvartalets landade på 7,4 mkr varav 3,1 mkr är återkommande intäkter (ARR – annual recurring revenue). Bland de större affärer som bolaget vunnit kan nämnas en av Sveriges största kommuner, ett amerikanskt dataspelbolag, ett globalt ramavtal med ett större svenskt bolag samt ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Dessa fyra avtal står för ett ordervärde på 4,1 mkr med 1,6 mkr i ARR. Den totala andelen återkommande intäkter ökade under kvartalet och uppgår nu till cirka 1,7 mkr per månad, vilket ger en ARR på 20,0 mkr på årsbasis, en ökning med +39%.

Satsningen på utökade säljinsatserna bär frukt
I det förra kvartalet berättade bolaget att de kommer att utöka sälj och marknadsavdelningen samt etablera nya kontor i Tyskland, Norge och USA. Redan i det första kvartalet kan vi notera att mängden nya affärer och de ökade antalet säljdialoger bär frukt. Även det andra kvartalet har börjat starkt och bolaget har hittills annonserat nya avtal för 5,6 mkr, med återkommande intäkter på 1,2 mkr. Fram tills idag uppgår den årliga ARR:en till cirka 21,2 mkr.

Vi ser ett motiverat värde om 0,17–0,24 kronor på 12–18 månader.

Författare Analysguiden