Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-27

Analys Follicum: Emission inför laddad höst

Detta är en betald analys på uppdrag av Follicum utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Follicum gör en nyemission för att satsa på diabetesprojektet. Parallellt pågår den kliniska studien för FOL-005 mot håravfall där resultat väntas mot slutet av året. Det ger stor potential och hög risk i aktien, men emissionen minskar finansiell risk på kort sikt. 

I den pågående företrädesemissionen, som till sin helhet omfattas av teckningsåtaganden och garantiförbindelser tar Follicum in 15,5 MSEK. Samtidigt ges teckningsoptioner ut som kan ge ytterligare drygt 15 MSEK (teckningsperiod 29 januari till 15 februari 2019). Syftet med emissionen är främst att finansiera studier och nå viktiga prekliniska milstolpar för diabetesprojektet FOL-014. Vi bedömer att emissionen är ett logiskt steg för att i någon mån minska beroendet av det längst framskridna projektet, håravfallsbehandlingen FOL-005.

Fas IIa-studien med FOL-005 följer samtidigt av allt att döma plan och är nu fullrekryterad. Resultaten från den tidigare fas I/II studien ser vi som lovande och om dessa kan upprepas även vid behandling på skalpen bedömer vi att det vore ett tydligt framsteg. I dagarna meddelades även att en topikal formulering är färdigutvecklad, ett mycket viktigt steg för att så småningom kunna möjliggöra en konfirmerande studie med en mer användarvänlig håravfallsbehandling. 

Vi bedömer att Follicumaktien har stor potential vid framgång i den pågående skalpstudien, där resultat väntas under fjärde kvartalet 2018. Emissionskursen ligger tydligt under vårt beräknade motiverade värde för Follicum. Risken är samtidigt stor då ett negativt utfall i studien kan reducera bedömt värde påtagligt. Nedsidan kan mildras om diabetesprojektet kan utvecklas vidare på ett framgångsrikt sätt och den ökade satsningen på denna indikation förbättrar förutsättningarna. Givet framsteg i projekten, och inräknat utspädning från pågående emission och utnyttjande av teckningsoptioner, har vi endast marginellt justerat motiverat värde i basscenariot till 4,4 kronor (från 4,5).

Författare Niklas Elmhammer